Dansen in een wereld van verschil

Bemiddelingsgericht werken.

In een conflict tussen twee medewerkers of collega’s staan is best wel spannend en ook soms heftig. We zien vaak vanuit ons eigen perspectief wat helpend kan zijn, wat zou kunnen werken en wat niet. We projecteren onze eigen waarheid op de situatie van de ander. En we willen vooral dat het conflict snel opgelost wordt.

Door betrokken en neutraal aanwezig te kunnen zijn bij wat voor de betrokken partijen belangrijk is, lossen we niet op, maar geven we ruimte en vertrouwen om tot inzicht en oplossingen te komen. Door te spiegelen wat er is. Door een vuurtoren te zijn die licht werpt op de mogelijke pistes, niet door het stuur van het schip over te nemen. In deze opleiding krijg je een eerste aanzet om deze neutraal betrokken grondhouding te kunnen aannemen door oa. inzicht te verwerven in jouw eigen behoeften en patronen.

Inhoud

 • Een grondhouding van neutrale betrokkenheid
 • Van standpunten en strategieën naar belangen en behoeften
 • Methodieken om de verdiepende vragen te stellen
 • Methodieken om in je eigen kracht en rust te zijn en blijven
 • Spiegelen wat je ziet gebeuren

Methodiek

 • Uitleg (theorie, principe, model of techniek)
 • Demonstreren
 • Oefenen in rol van bemiddelaar via concrete cases
 • Via rollenspelen ervaren wat helpt en wat niet helpt
 • Bespreking en reflectie

Resultaat

 • Je kan zien wanneer er een conflict is
 • Je ziet de verschillende fases/gradaties in een conflict
 • Je herkent gedrag in een conflict
 • Je kan de-escalerende  en verbindingsgerichte vragen stellen
 • Je kent het principe van neutrale betrokkenheid

Duurtijd

2 dagdelen ( 2 * 3,5 u )

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor leidinggevenden.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12