Duidelijkheid en structuur: Hoe doe je dat?

Structuur bieden aan kinderen. 0-3 jaar / 3-6 jaar / 6-12 jaar

In deze sessie gaan we na welke factoren het gedrag van kinderen kunnen beïnvloeden. We bekijken welke de fundamenten zijn positief opvoeden. We gaan na hoe we constructieve relaties kunnen uitbouwen met kinderen en hoe we bepaalde gedragingen kunnen stimuleren.

Tevens bespreken we hoe nieuw gedrag kan aangeleerd worden, hoe niet gewenst gedrag kan aangepakt worden en tenslotte analyseren we situaties die mogelijks kunnen fout lopen. Deze opleiding zal focussen op de specifieke aspecten van de leeftijdsperiode, waarmee de deelnemers werken.

Deze opleiding kan zeker een aanvulling en aansluiting vinden bij het aanbod van Blink.

Inhoud

 • Beïnvloedende factoren op het gedrag
 • Fundamenten van het positief opvoeden
 • Wenselijk gedrag activeren
 • Aanleren van nieuw gedrag
 • Ongewenst gedrag begrenzen

Methodiek

 • Ondersteunende en visuele sterke slides tonen
 • Leergesprek voeren
 • Filmfragmenten
 • Kwis
 • Casusbespreking

Resultaat

 • De beïnvloedende factoren op het gedrag van kleuters kunnen geven
 • De fundamenten van positief opvoeden begrijpen
 • Wenselijk gedrag kunnen stimuleren
 • Nieuw gedrag bij kleuters kunnen aanleren
 • De geleerde aanpak kunnen toepassen in de praktijk

Duurtijd

3 dagdelen ( 3* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor medewerkers van opvang baby en peuter, opvang schoolgaande kinderen, gezinsopvang en groepsopvang. Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12