Hier is mijn grens

Grenzen stellen, onderhandelen en meebewegen

Hier is mijn grens en niet verder

Gepast kunnen reageren op een klant of zorgvrager die agressief uit de hoek komt is geen evidentie.

Wij leren jou hoe en wanneer je het best confronteert, onderhandelt en meebeweegt.

Via belangrijke inzichten vanuit de psychologie leren we jouw grenzen te duiden aan anderen.

We gaan aan de slag met ervaringen uit het werkveld en kaderen deze aan de hand van rollenspelen.

Hierin kan je ervaren hoe fijn het is om jouw eigen grenzen op een respectvolle wijze te communiceren en te hanteren.

Assertief je grenzen stellen

 • Je kan aangeven wat agressie en grensoverschrijdend gedrag is en je begrijpt welke de oorzaken zijn.
 • Je kan stilstaan bij je eigen houding t.o.v. agressie en grensoverschrijdend gedrag
 • Je kan assertieve feedback geven
 • Je kan een gesprek voeren en je kan empathisch luisteren
 • Je kan afleiden, negeren en hulp inroepen.

Inhoud

 • Welke zijn de verschillende vormen van agressie?
 • Wat is grensoverschrijdend gedrag?
 • Welke zijn de oorzaken van agressie en grensoverschrijdend gedrag en hoe kunnen we hierop reageren?
 • Assertief reageren, empathisch luisteren, een gesprek voeren, negeren en afleiden.
 • Hoe hulp inschakelen?

Methodiek

 • Via een leergesprek komen tot de vormen van agressie en de definitie van grensoverschrijdend gedrag.
 • Via casussen worden de oorzaken en de mogelijkheden van agressie duidelijk
 • De stappen van de verschillende communicatie mogelijkheden worden via slides gepresenteerd
 • Rollenspelen bieden de kans om de technieken in te oefenen
 • Mogelijke hulpbronnen en de manier om ze in te roepen worden besproken.

Praktische info

Geschikt voor verzorgenden en huishoudhulpen.

Duur

3 dagdelen van 3,5 uur (laatste dagdeel is intervisie, liefst 3 weken na tweede dagdeel)

Groep

Maximum 15 deelnemers

Locatie

In uw organisatie of op een gehuurde externe locatie in stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Via subsidies VVSG.

Geen lid? Neem dan contact met ons op.