Van aanwerving tot einde contract

Klassikale opleiding

Klassikale opleiding: Van aanwerving tot einde contract

Tijdens deze module kom je alles te weten om de huishoudhulp vlot en wettelijk correct tewerk te stelle en te verlonen, alsook om hem/haar op een goed manier correct te informeren over zijn haar/zijn rechten en plichten. Wil je toch afscheid nemen van een werknemer, dan maak je best een goede inschatting van de juridische gevolgen van alle types van ontslag. We leren jou alle do’s en dont’s om de ontslagprocedures juridisch correct toe te passen en er een effecitieve communicatie over te voeren met jouw huishoudhulp. 

Resultaat

  • Je kan jouw huishoudhulp informeren van bij aanwerving tot uitdiensttreding
  • Je kan vragen die rijzen tijdens de tewerkstelling en tijdens de opzegperiode correct beantwoorden
  • Je weet in elke fase welke administratieve formaliteiten je moet vervullen
  • Je kan je huishoudhulp correct adviseren rond zijn/haar rechten en plichten en doorverwijzen indien nodig
  • Je kan daardoor jouw werk professioneel en zelfzeker uitvoeren

Methodiek

  • Theoretische kennisdeling wordt afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk
  • Met zelf meegebrachte cases wordt geoefend in de groep
  • Tips&tricks worden gedeeld om opzoekingen online te kunnen doen in de meest recente sociale wetgeving
  • De opleiding wordt ondersteund door gebruik van een PowerPointpresentatie 
  • De structuur van een interview wordt in plenum opgemaakt, afgetoetst en ingeoefend met rollenspelen.

Praktische info

Geschikt voor consulenten in de dienstencheques. Deze klassikale opleiding wordt gebracht in een lokaal van het organiserende bedrijf

Duur

2 dagdelen 

Groep

Minimum 6 – maximum 12 deelnemers

Locatie

In jouw bedrijf

Prijs

Offerte aanvraag bij TalentIndex 

Optie voor KMO-portefeuille (DV.O.218645).