Duidelijkheid en structuur. Hoe doe je dat? (6-12 jaar)

Duidelijkheid en structuur voor lagereschoolkinderen

In deze sessie gaan we na welke factoren het gedrag van lagereschoolkinderen kunnen beïnvloeden.

We bekijken welke de fundamenten zijn van positief opvoeden. We gaan na hoe we constructieve relaties kunnen uitbouwen met kinderen en hoe we bepaalde gedragingen kunnen stimuleren.

Tevens bespreken we hoe nieuw gedrag kan aangeleerd worden, hoe niet gewenst gedrag kan aangepakt worden en tenslotte analyseren we situaties die mogelijks kunnen fout lopen.

Nieuw gedrag aanleren bij lagereschoolkinderen

 • Je kent de beïnvloedende elementen van het gedrag en je begrijpt de basis van positief opvoeden.
 • Je kan wenselijk gedrag bij kleuters stimuleren en je kan niet-gewenst gedrag aanpakken
 • Je kan nieuw gedrag bij lagereschoolkinderen aanleren
 • Je kan je complexe opvoedingssituaties bij lagere schoolkinderen aanpakken.

Inhoud

 • Beïnvloedende factoren op het gedrag van lagereschoolkinderen
 • Basis van het positief opvoeden
 • Nieuw gedrag aanleren
 • Niet-gewenst gedrag aanpakken
 • Moeilijke opvoedingssituaties

Methodiek

 • Vanuit eigen ervaringen komen tot elementen die het gedrag bepalen
 • Fundamenten van positief opvoeden via slides bespreken
 • Casussen maken duidelijk hoe nieuw gedrag kan geleerd worden
 • Filmfragmenten ondersteunen de aanpak van ongewenst gedra
 • Een quiz schept duidelijkheid in complexe situaties

Praktische info

Geschikt voor medewerkers in de kinderopvang.

Duur

3 dagdelen van 3,5 uur.
(dagdeel 3 is nazorg en intervisie)

Groep

Maximum 15 deelnemers

Locatie

In uw organisatie of op een gehuurde externe locatie in stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Via subsidies VVSG.

Geen lid? Neem dan contact met ons op.