Hier is mijn grens en niet verder!

Psychische kwetsbaarheid.

Gepast kunnen reageren op een klant of zorgvrager die agressief uit de hoek komt is geen evidentie. Wij leren jou hoe en wanneer je het best confronteert, onderhandelt en meebeweegt. Via belangrijke inzichten vanuit de psychologie leren we jouw grenzen te duiden aan anderen. We gaan aan de slag met ervaringen uit het werkveld en herkaderen deze aan de hand van rollenspelen. Hierin kan je ervaren hoe fijn het is om jouw eigen grenzen op een respectvolle wijze te communiceren en te hanteren.

Inhoud

 • Vormen en oorzaken van agressie
 • Definitie grensoverschrijdend gedrag en agressie
 • Gepast reageren
 • Empathisch luisteren en gesprek voeren
 • Eigen veiligheid en hulp aanbieden

Methodiek

 • Filmfragmenten, slides
 • Leergesprekken
 • Groepsopdrachten
 • Rollenspel
 • Inoefenen

 

Resultaat

 • Je kunt de vormen en oorzaken van agressie en grensoverschrijdend gedrag duiden
 • Je kunt stilstaan bij je eigen houding t.o.v. agressie en grensoverschrijdend gedrag
 • Je kunt assertieve feedback geven
 • Je kunt empathisch luisteren en een gesprek voeren
 • Je kunt negeren, afleiden en hulp inbrengen

Groep

Minimum: 6 deelnemers

Maximum: 12 deelnemers

Teamverantwoordelijken
en leidinggevenden.

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Prijs op aanvraag

Mogelijkheid gebruik KMOP DV.O.218645

Praktische info

Geschikt voor teamverantwoordelijken en leidinggevenden in Woonzorgsector.

Duur: 2 dagdelen van 3,5 uur