WZC De Zathe

Beter omgaan met dementie in de WZC

WZC De Zathe bevindt zich in Nieuwpoort.

Recentelijk is dit woonzorgcentrum opgestart met een gesloten afdeling samen met een super gemotiveerd team. De directie en hoofdverpleegkundige zochten ondersteuning om de gesloten afdeling samen met hun team te optimaliseren. Hun droom is om te groeien tot een voorbeeldafdeling voor de ganse sector.

TalentIndex werd hiervoor gecontacteerd om samen de professionele stap te zetten. In overleg hebben we een traject uitgewerkt, dit zowel voor het verzorgend personeel (verpleegkundigen, zorgkundigen, animatie, kiné en ergo) als de huismoeders (logistiek en onderhoud)

Wat?

 • Traject uitgewerkt
 • Voor het verzorgend personeel: verpleegkundigen,
  zorgkundigen, animatie, kiné en ergo
 • Voor huismoeders: logisitiek en onderhoud

Hoe?

 • De opleidingen en intervisies werden
  heel pragmatisch aangereikt en geproefd
 • Het geleerde was dan ook direct
  toepasbaar op de werkvloer

Feedback van de huismoeders (logistieke medewerkers):

 • Was heel leerzaam
 • Leerrijk – was zeer interessant
 • Inhoud super
 • Morgen gebruiken en oefenen
 • Team motiverend
 • Vond het enorm aangenaam gebracht en gaf mij het geweldige gevoel van ‘ik hoor erbij’. Dank je wel
 • De duur van de opleiding was te kort. Vond het heel leerzaam en apprecieer dat we ook bij het team horen