Advies

Een tweede opinie voor uw bedrijf

Vrijblijvend intakegesprek.

Een twee opinie voor je bedrijf

Onder de noemer Advies analyseren wij welke de noden zijn van uw organisatie. 
Centraal staat het creëren van een duurzaam bedrijfsklimaat en een gezonde werkomgeving:

Van tevreden naar gelukkige medewerkers.

Gelukkige medewerkers:

 • werken productiever
 • zijn loyaal aan hun werkgever
 • worden ambassadeurs van uw organisatie
 • melden zich minder vaak ziek.

Dit manifesteert zich uiteraard op alle niveaus binnen de organisatie.

Adviestraject op maat

Hiervoor worden trajecten opgezet, gefaseerd volgens complexiteit en budget.

Intake met het management is hierbij een noodzaak. Tijdens het intakegesprek moeten de beleidsvraag en de onderzoeksvraag duidelijk worden.

Het volledig in kaart brengen van  de organisatie is primordiaal. Hierbij worden de processen uitgetekend en wordt het projectplan opgemaakt.

Stappenplan en adviesverslag

Schematische voorstelling van een mogelijk stappenplan zijn:

 • Informatie verzamelen
 • Analyseren
 • Processen in kaart brengen
 • Projectplan opmaken
 • Adviesverslag

Het eigenlijke adviesverslag is steeds opgebouwd uit:

 • Analyse van de probleemstelling van de onderneming
 • Eigenlijk advies
 • Implementatieplan

Praktisch advies

Onze adviezen zijn mensgericht en vooral zeer  praktisch uitvoerbaar. Adviezen kunnen variëren van vragen van 1 dag tot meerdere dagen.

Belangrijk om weten is dat de adviezen organisatiebreed dienen te zijn.

Indien gewenst combineren we een traject met workshops en teambuilding.

Kostprijs wordt vooraf besproken.