Alcohol en medicatiemisbruik in de thuiszorg

Omgaan met verslavingsproblematiek.

Een pintje te veel of chronisch dronkenschap? Een cocktail aan pilletjes voor het ontbijt? Het zijn vaak zeer verontrustende taferelen waar de zorgverlener in de thuiszorg mee te maken krijgt. Wanneer is te veel, trop? Hoe pak je deze problematiek aan? Wat doe je bij acute problemen en agressie? Op al deze vragen en nog veel meer worden duidelijke antwoorden gegeven.

Inhoud

 • Situering, feiten en cijfers
 • Alcohol is geen godendrank – (wat is alcohol, wat doet alcohol, risico’s, cultuur)
 • Gekende en niet-gekende alcoholverslaving
 • De klant in overconsumptie van geneesmiddelen (slaap-en kalmeringsmiddelen, pijnstillers, antidepressiva)
 • Het antigif voor een overconsumptie – hulp-advies-info

Methodiek

 • PPT, demo-filmpjes en leergesprek
 • Getuigenissen
 • Infopakket ‘alcoholhulp’
 • Rollenspel EHBO: oproep van de hulpdienst
 • Syllabus wordt aangevuld in de loop van de opleiding

Resultaat

 • De deelnemer heeft inzicht in de grootteorde van alcoholmisbruik en overmatige consumptie van medicatie
 • De deelnemer kent de gevolgen van misbruik van alcohol en medicatie
 • De deelnemer weet wanneer er van een verslaving sprake is.
 • De deelnemer kan een gepaste attitude aannemen en kent de interne afspraken bij misbruik van alcohol en overconsumptie van medicatie
 • De deelnemer herkent de levensbedreigende situatie die zich bij misbruik van alcohol en overconsumptie van medicatie kan voordoen en reageert hier adequaat op.

Duurtijd

2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor huishoudhulpen en verzorgend personeel. Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12.