Arbeidsdeal

Ben jij ook op zoek naar concrete antwoorden over de arbeidsdeal en het opleidingsrecht voor jouw medewerkers?
Talentindex staat klaar voor jou!

Organisaties uit de privésector met 20 of meer werknemers worden volgens de nieuwe Arbeidsdeal verplicht om jaarlijks vóór 31 maart een opleidingsplan op te maken en voor te leggen aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging. Het collectief recht dat we tot nu toe hebben gekend met een gemiddelde aan opleidingsdagen per voltijds equivalent over de onderneming heen, wordt nu omgezet in een individueel opleidingsrecht voor elke werknemer.

Maar wat houdt dat nu precies in?
En wat kan Talentindex daarin voor jou betekenen? Je vindt hier het antwoord op jouw vragen.

 • Is dit verplicht voor mijn onderneming?
 • Wat moet er in het opleidingsplan staan?
 • Ook met deze criteria moet je rekening houden
 • Wat gebeurt er met niet opgebruikte opleidingsdagen?
 • Wat met het sectoraal opleidingsplan voor PC 200?

Haal het beste uit jouw medewerkers met een goed doordacht opleidingsplan. Talentindex ondersteunt jou bij de opmaak van een opleidingsplan op maat van jouw organisatie. Tijdens een kosteloos gesprek verkennen we samen jouw noden. Stuur een mail naar nancy@talentindex.be en vraag een kosteloos gesprek aan.

Is dit verplicht voor mijn onderneming?

Zijn er minder dan 10 werknemers tewerkgesteld in jouw onderneming, dan is deze maatregel niet van toepassing.

Zijn er minimaal 10, maar minder dan 20 werknemers (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) tewerkgesteld, dan geldt een individueel opleidingsrecht van minimum 1 dag per jaar voor een voltijdse werknemer die het volledige jaar in dienst is.

Zijn er meer dan 20 werknemers tewerkgesteld, dan heeft een voltijds tewerkgestelde werknemer recht op minimaal 5 opleidingsdagen per jaar.

Wat moet er in het opleidingsplan staan?

De opleidingen die je aanbiedt.

De doelgroep (werknemers) voor wie elk van de opleidingen bestemd is.

Je geeft in het plan ook aan op welke manier je aandacht besteedt aan enkele
specifieke doelgroepen die moeilijker hun weg vinden op de arbeidsmarkt (zie
verder).

Ook met deze criteria moet je rekening houden:

 • Besteed in uw opleidingsplan aandacht aan risicogroepen, zoals werknemers met een handicap, werknemers van 50 jaar en ouder en werknemers met een nationaliteit van een niet-EU land.
 • Voorzie opleidingen voor knelpuntberoepen die het tekort aan kandidaten in uw sector kunnen opvangen.
 • Maak de toegang tot opleidingen niet afhankelijk van het gender van uwwerknemers.
 • Informeer jouw werknemers over hoe het opleidingsplan bijdraagt aan hun individueel opleidingsrecht.

Formele VS informele opleidingen

Formele opleidingen zijn cursussen of stages die ontwikkeld zijn door docenten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de opleidingen van Talentindex. Zie hier voor een overzicht

Bij informele opleidingen hebben de cursisten veel vrijheid om de tijd, plaats en inhoud ervan te bepalen. De inhoud voldoet aan de individuele behoefte van de cursist.

Er is een rechtstreekse link met het werk. Enkele voorbeelden: on-the-job-training, online cursussen (zonder docent), deelname aan conferenties of beurzen voor leerdoeleinden. (er zal steeds gekeken worden of authentieke bronnen het volgen van de opleiding kunnenbevestigen)

Veel van onze opleidingen komen in aanmerking voor subsidies.

Neem contact met ons op voor meer informatie en een advies op maat van jouw organisatie.

Wat gebeurt er met niet opgebruikte opleidingsdagen?

Het saldo van niet opgebruikte opleidingsdagen wordt op het einde van het jaar overgedragen naar het volgend jaar, zonder dat dit saldo in mindering mag worden gebracht van het opleidingskrediet van de betreffende werknemer in dat volgend jaar.

Na afloop van elke periode van 5 jaar (die ten vroegste aanvangt op 01/01/2024) moet jouw voltijds tewerkgestelde werknemer gemiddeld minimum 5 opleidingsdagen per jaar hebben opgenomen. Op het einde van de periode van 5 jaar wordt het saldo op nul gezet.

Wat met het sectoraal opleidingsplan voor PC 200?
Het sectoraal opleidingsplan voor bedrijven die tot het paritair comité 200 behoren en dat je bij het Sociaal Fonds indient, blijft van kracht. Dit staat naast het verplichte federale opleidingsplan binnen het kader van de arbeidsdeal. Dit plan indienen is niet verplicht, maar

het geeft recht op extra voordelen:

 • Opleidingspremies van Cevora voor betalende of interne opleidingen
 • Opleidingen die Cevora exclusief voor jouw bedrijf organiseert (in-company)
 • Het recht om ook als werkgever Cevora-opleidingen te volgen.

Talentindex biedt verschillende opleidingen aan die gesubsidieerd worden door Cevora.

Neem contact met ons op voor meer informatie.