Je kan niet alles oplossen – bekijk het eens anders

Huishoudhulpen staan sterk gericht om iedere dag voor een nieuwe uitdaging en zijn net zoals andere mensen sterk gericht om oplossingen te bieden voor alle probleemsituaties die zich stellen. Behalve deze valkuil is er nog een tweede valkuil namelijk geen plaats geven aan het probleem, eerder het probleem onder de mat vegen. Een derde valkuil bestaat erin om een probleem steeds op dezelfde manier te blijven bekijken (vastdenken).

Met deze opleiding leren huishoudhulpen dat niet alle problemen moeten en kunnen opgelost worden en dat er behalve oplossen ook nog andere aanpakken bestaan: loslaten en omdenken. Het is een interactieve humorvolle en afwisselende benadering met een positieve psychologische saus erover heen.

Op het einde van deze opleiding zijn de deelnemers in staat om op een creatieve wijze om te gaan met nieuwe uitdagingen. Ze zullen een onderscheid kunnen maken tussen feiten en verwachtingen waardoor ze minder bloot zullen gesteld worden aan stress.

Inhoud

 • Definitie van omdenken

 • Enkele voorbeelden van omdenken

 • Feiten en verwachtingen

 • Waarnemen, loslaten, oplossen of omdenken

 • Ondersteunende vragen stellen

Methodiek

 • Kennismaking a.d.h.v. 30 cirkels-oefening

 • Casussen met voorbeelden van omdenken worden besproken

 • In groepjes problemen bekijken vanuit het standpunt van derden

 • Problemen deconstrueren en bekijken vanuit waarnemen, oplossen, loslaten en omdenken

 • Werkmotivaties: creëer eigen tips!

Resultaat

 • Je begrijpt het verschil tussen omdenken en vastdenken

 • Je kan voorbeelden van waarnemen, loslaten, oplossen en omdenken

 • Je kan een probleem benaderen vanuit het standpunt van een derde

 • Je kan de juiste ondersteunende vragen stellen bij het benaderen van een probleem

 • Je bent minder stressvol wanneer zich een probleemsituatie stel

Duurtijd

Training duurt 4 uren: aanvangsuur te bespreken

Locatie

In de organisatie of gehuurde externe locatie in stad of gemeente naar keuze

Prijs

€ 680 / 4u – excl. verplaatsing (Incl. btw) 

Subsidiëring door regionale opleidingsfondsen en Vorm DC – Erkenningsnummer: E 06559 – 17.09.2021

Praktische info

Geschikt voor huishoudhulpen.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12