De code doorbroken van het leidinggeven

Leiderschapsskills

Leiderschap vormt het fundament van een succesvolle organisatie, waarbij bekwame leidinggevenden de koers bepalen en het verschil maken in de prestaties van het team. Bij TalentIndex geloven we in de cruciale rol van leiderschap en het positieve effect ervan op de algehele bedrijfsgroei. Investeren in de groei van leidinggevenden is niet slechts een optie; het is een strategische noodzaak.

Sterke leiders vormen de spil van een gezonde bedrijfscultuur, motiveren teams tot excellentie en sturen de organisatie naar duurzaam succes. Deze opleiding is ontworpen om leidinggevenden te empoweren, hun vaardigheden te versterken en hen uit te rusten met praktische inzichten die direct impact hebben op communicatie, motivatie, foutreductie en absenteïsme.

Einddoel van de opleiding:

 • Optimalisatie van communicatie binnen het team.
 • Verhoging van motivatie bij medewerkers.
 • Reductie van fouten in de werkuitvoering.
 • Daling van absenteïsme.
 • Vertaling en implementatie van versterkte leiderschapsvaardigheden.

Dit opleidingstraject omvat vier modules en komt in aanmerking voor subsidies
binnen het Vlaams Opleidingsverlof.

Opgelet: om recht te hebben op Vlaams opleidingsverlof, moet een werknemer binnen een
periode van 365 dagen voor minstens 32 uur opleiding ingeschreven zijn. Dit mogen
verschillende modules zijn die een totaal van 32 uur bestrijken.

Module 1: de kracht van een wendbaar team – strategisch coachen van een team
Module 2: slim samenwerken
Module 3: joepie, het is maandag – Hoe coach ik mijn medewerkers?
Module 4: wie ben ik als leidinggevende?

Inhoud

 • Fundamenten van wendbaarheid in teams
 • Coachende vaardigheden
 • Effectieve
  communicatie- strategieën
 • Bevorderen van teamcohesie
 • Tools voor slimme samenwerking
 • Zelfreflectie en bewustwording
  van eigen leiderschapsstijl
 • Motiverende gesprekstechnieken

Methodiek

Elke module is interactief, waarbij
deelnemers worden aangemoedigd tot eigen inbreng en het toepassen van
verworven kennis op diverse real-life
situaties.

Groepsdiscussies om ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Individuele zelfreflectie om bewustwording te vergroten.

Praktijkgerichte opdrachten om het
geleerde toe te passen in de eigen werkomgeving.

Resultaat

 • Je kan wendbaarheid in je team bevorderen d.m.v. strategisch coachen.
 • Je kan de teamprestaties maximaliseren.
 • Je kan slimme samenwerkings- methodieken toepassen.
 • Je hebt het vermogen om medewerkers te coachen en te motiveren voor optimale prestaties.
 • Je hebt een diepgaand inzicht in je eigen leiderschapsstijl en  voorkeuren.
 • Je beschikt over communicatievaardigheden voor effectieve interactie met je team.

Duurtijd

4 dagen (4 * 8u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies Vlaams
Opleidingsverlof. Bekijk hier onze handleiding

Praktische info

Geschikt voor iedereen.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12