De nieuwe taal: giraf – jackhalstaal

Verbindend communiceren.

Sommige zaken kunnen moeilijk uitgesproken worden. Immers we willen de relatie niet schaden, we willen niet kwetsen en/of het is nooit het geschikte moment. Met de technieken van het verbindend communiceren leren we dit stapsgewijs aan op de ‘dansvloer’.

De metafoor giraf (met haar lange nek, dikke tong en groot hart) dient als uitgangspunt om feedback te kunnen geven en ontvangen zonder angst en zonder het gevoel van aangevallen te worden. De methodiek van verbindend communiceren betekent een nieuwe, open dynamiek voor jezelf en je functioneren in de organisatie.

Inhoud

 • Zelfempathie
 • Praten vanuit objectieve waarneming
 • Gevoelens
 • Behoeften
 • Verzoeken

Methodiek

 • Via leergesprekken komen we tot verschillende begrippen
 • Metafoor giraf en jakhals bespreken, de jakhalstest
 • Bewegen over de ‘dansvloer’
 • Oefenen met kaartspelen (toepassingen vanop de werkvloer)
 • Rollenspelen

Resultaat

 • Je hebt inzicht in de componenten van eigen gevoelens en behoeften
 • Je begrijpt de invloed van de communicatie met kinderen, ouders, leidinggevenden en collega’s
 • Je begrijpt het verband tussen waarnemen, interpreteren en oordelen
 • Je kunt technieken toepassen in het geven van feedback en het ontvangen van feedback
 • Je bent je bewust van de invloed van het eigen functioneren op je communicatie en van de wisselwerking met het communiceren met bewoners, familie, collega’s en leidinggevenden

Duurtijd

2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor medewerkers van opvang baby en peuter, opvang schoolgaande kinderen, gezinsopvang en groepsopvang. Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12