De schaduw van de zwarte hond

Neerslachtigheid en depressie.

De cijfers liegen er niet om. In België is de prevalentie van de depressieve stoornis en zelfdoding zeer hoog. Als zorgverlener krijg je hier uiteraard ook mee te maken en sta je vaak machteloos toe te kijken. Inzicht en handvaten bieden jou een houvast om professioneel en met zorg voor jezelf met deze problematiek
om te gaan.

Inhoud

 • Situering, oorzaken en gevolgen van depressie
 • Depressie en persoonlijkheidsstoornissen
 • Neerslachtigheid of somberheid
 • Dementie versus depressie
 • Behandeling en omgaan met een depressie (medicatie, psychotherapie, wetenschappelijk erkende alternatieven)

Methodiek

 • PPT, demo-filmpjes en leergesprek
 • Quiz: kennis over wat is een depressie wel en niet
 • Depressietest: ben ik depressief, neerslachtig of somber?
 • Invuloefeningen voor de Cornell-schaal
 • Syllabus wordt aangevuld in de loop van de opleiding

Resultaat

 • De deelnemer heeft inzicht in de prevalentie van depressieve stoornissen en zelfdoding
 • De deelnemer weet wat een depressie is en herkent de symptomen
 • De deelnemer kent de gevolgen van een depressie en weet hoe hij hier professioneel kan op reageren
 • De deelnemer herkent de verschillende persoonlijkheidsstoornissen die ook depressieve stoornissen kunnen vertonen
 • De deelnemer kent de verschillende behandelmethodieken en kan hierin desgewenst begeleiden

Duurtijd

2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor verzorgend personeel. Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12.