Doelstellingsgericht werken

Touwtje springen met oma.

Ooit zullen we zelf beroep moeten doen op thuiszorg en beseffen we als geen ander dat ‘mijn noden’ helemaal anders zijn dan de noden van een andere zorgvrager. Dit betekent dat het voor de zorgverlener steeds complexer wordt om de juiste zorg toe te dienen.

​Hiervoor is het handig om terug te kunnen vallen op een warme en toepasbare zorgmethodiek. Tijdens deze opleiding leren we deze handige tool toe te passen op onze cliënten van vandaag. 

Inhoud

 • Een ‘liefdevolle’ zorgrelatie waarin gelijkwaardigheid en verbinden centraal staan 
 • Levensdoelen en zorgdoelen: waar willen de zorgvrager en zorgverlener heen? 
 • Relatie-en waardentoetsen: toetsen van de zorgdoelen en zorgmiddelen 
 • Het zorgplan: waarneming, doelen, middelen transfereren naar een praktisch en hanteerbaar zorgplan 
 • Toepassingen in teamverband: intervisie  

Methodiek

 • Kennismaking a.d.h.v. een creatieve verwachting- en behoeftebevraging 
 • Theoretische kaders worden met oefeningen tot de praktijk gebracht 
 • Wall of life wordt aangevuld 
 • Casussen worden in subgroepen besproken 
 • PPT, filmpjes van thuiszorgsituaties, groepsgesprekken 

Resultaat

 • De deelnemer begrijpt wat vervulde en onvervulde behoeften zijn en kent de mogelijke gevolgen hiervan 
 • De deelnemer kan de zorgvrager en zijn omgeving bij het bepalen van levensdoelen en zorgdoelen begeleiden zonder het ontnemen van de eigen autonomie en eigen inbreng 
 • De deelnemer kan in zorgsituaties levensdoelen en zorgdoelen bepalen 
 • De deelnemer kan een zorgplan opstellen en toepassen 
 • De deelnemer kan problemen omzetten in opportuniteiten  

Duurtijd

2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor huishoudhulpen & verzorgenden. Aantal deelnemers: min. 6 / max. 15.
Ontdek de opleiding via de Gestreepte Giraf