EHBO: over pleisters, hechtingen en zachte heelmeesters

Hygiënisch werken en gebruik beschermingsmiddelen.

Weet jij wat je moet doen bij een ongeluk? Nee? Het is toch fijn als je kunt handelen in plaats van hulpeloos toe staan te kijken? Tijdens deze opleiding zal je verschillende vaardigheden worden aangeleerd en vooral zal je uitgebreid gaan oefenen. Zo leer je onder andere hoe jezelf of anderen kan helpen bij kleine ongevallen.

De meest voorkomende kwetsuren die zich voordoen in de thuiszorg zijn: valletsels, brandwonden, snijwonden, verslikken… belangrijk is om op een adequate manier hiermee om te gaan. Want ja, hoe breng je nu correct een pleister aan of hoe verzorg ik een brandwonde? Na deze opleiding ben je in staat om eerste hulp bij (kleine) ongevallen toe te dienen.

Inhoud

 • Meest voorkomende ongevallen in de thuiszorg
 • Praktische oefeningen: aanbrengen pleisterverband, kousverband, zwachtels
 • Adequaat reageren op verschillende ongevallen
 • Handige tips bij alcoholvergiftiging, hoofdletsel, bloeding, verslikking, vergiftiging, flauwte, …
 • Toetsen van het geleerde

Methodiek

 • Via een leergesprek komen tot wat de meest voorkomende ongevallen zijn in de thuiszorg
 • Via casussen en filmfragmenten worden (kleine) ongevallen, handige tips en handelingen geïllustreerd
 • Met de ABC -Quiz wordt de kennis op elk thema getoetst
 • Er wordt geoefend met demo-materiaal
 • Met rollenspelen worden situaties nagespeeld zodat kan geoefend worden zoals realiteit

Resultaat

 • Deelnemer kent en herkent de meest voorkomende ongevallen in de thuiszorg en weet hoe hij hier adequaat kan op reageren
 • Deelnemer kan pleisters op anatomisch moeilijkere plaatsen (handen, voeten,…), kousverband, zwachtel, draagdoek aanbrengen
 • Deelnemer kan het manoeuvre van Heimlich toepassen
 • Deelnemer kan een slachtoffer een veiligheidshouding geven
 • Deelnemer kent de noodnummers en weet wanneer deze te contacteren

Duurtijd

2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor huishoudhulpen en verzorgenden. Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12.