Oud en jong maken samen de sprong

Generatiecoaching op de werkvloer.

“Over oude dozen en werkschuw tuig”. Natuurlijk weten we dat dit niet echt klopt. Pensioenleeftijden en generatiekenmerken zijn nu eenmaal breder geworden. Door de groter wordende generatieverschillen botsen heel wat collega’s (en organisaties hier tegenaan). Elke collega wil begrepen worden en wil zijn kwaliteiten kunnen uiten. We willen allemaal zonder kleerscheuren door dezelfde deur.

Deze opleiding biedt handvatten en veranderingen aan om open te bloeien tot een aantrekkelijk team waar éénieder wil bij horen. Kortom: boeiend, verrijkend, vernieuwend  en met zin naar meer.  

Inhoud

 • De kenmerken en behoeften van de vier actieve generaties, groei en kracht als levensfase
 • Spanningen omzetten in positieve energiebronnen
 • Eigen competenties teamgericht inzetten
 • Senioriteit en meesterschap
 • Ontwapenend communiceren en handelen (tips en tricks)

Methodiek

 • Leergesprekken, PP, filmfragmenten, syllabus
 • Groepsopdrachten en rollenspel
 • Waardenoefening
 • Kaartenspel Omdenken
 • Intervisie a.d.h.v. bestaande (interne) casussen

Resultaat

 • Je herkent je eigen behoeftes en je kan die van collega’s begrijpen en plaatsen
 • Je kent de skills van jezelf en je collega’s en kan deze vruchtbaar inzetten.
 • Je kan meesterschap inzetten of er bij je collega positief gebruik van maken
 • Je kan de skills van andere collega’s gebruiken als groeimiddel voor jezelf
 • Je hebt geleerd om conflictarm en verbindend te communiceren

Duurtijd

2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – boeken bij De Gestreepte Giraf  // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor elke medewerker.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 15