Generaties samen op de werkvloer

Waarom dinosaurussen uitgestorven zijn?

Vandaag lopen er geen dino’s meer rond in onze parken omdat ze zich niet hebben kunnen aanpassen. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe vorm van samenwerken? Tegen 2035 zullen er meer oudere medewerkers zijn dan jonge generaties. Waarin verschillen de babyboom, X, Y en Z generaties? Wat zijn hun noden en specifieke kenmerken? Ervaring, kennis, waarden en normen zijn verschillend bij de vier groepen groepen.

Bedoeling van deze opleiding is de samenwerking en het wederzijds respect te bevorderen, elkaars kwaliteiten te leren erkennen en dit niet van bovenaf,  concreet op de werkvloer zelf. Inzichten in het eigen functioneren helpt om de andere beter te begrijpen. Er wordt gewerkt met coachingssmodellen en biografische oefeningen, waardoor we door onderzoek onze collega’s beter kunnen begrijpen en inschatten.

Inhoud

 • Positionering van de verschillende generaties en hun specifieke kenmerken
 • Wie zijn mijn collega’s? Waar erger ik me aan? Empathisch luisteren
 • Mijn bijdrage tot een positieve werksfeer
 • Noodzaak van samenwerken – conflicthantering
 • Oefenen met casussen van de werkvloer

Methodiek

 • PPT, filmfragment, syllabus
 • Groepsopdrachten
 • Workshops
 • Zelfreflectie (via biografiek)
 • Intervisie

Resultaat

 • Je bent je bewust van oude sociale patronen en je kan deze doorbreken
 • Je kan een positief werkklimaat creëren waardoor je conflicten voorkomt
 • Je kan jong en oud in je organisatie verbinden
 • Je kan nieuwe wegen bewandelen om een nieuwe dynamiek in jouw team te bewerkstelligen
 • Je kan actief generatiemanagement implementeren

Duurtijd

2 dagdelen ( 2 * 3,5 u )

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor iedereen.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12