Groot worden doe je samen

Ouderparticipatie en ouderwerk.

Ouders laten thuiskomen in de opvang is een warme HOUDING en geen ingewikkelde procedure. Tijdens deze opleiding word je mee genomen op een boeiende tocht vol schatten aan hedendaagse mogelijkheden. Geen onnodige bemoeienissen, geen ontevreden ouders. Wel een fijne ontdekkingstocht waar je ouders leert verbinden en veilig integreert in de opvang.

Inhoud

 • Het eerste onthaalmoment als uitgangspunt
 • Meedenken, meevoelen, meedoen en mee beslissen
 • Verschillen en niet typische gezinssituaties
 • Moeilijke mededelingen doen
 • Deontologie

Methodiek

 • Een rollenspel met casussen over het eerste onthaal
 • Filmfragmenten en bespreking
  leiden tot de 4 M’s
 • Leergesprek over verschillen en
  “andere” gezinnen
 • Moeilijke gesprekken worden ingeoefend
  via rollenspel
 • Literatuur, artikels worden gebruikt om de spreken over de plichtenleer

Resultaat

 • Je kan een warm eerste contact verzorgen met de ouders
 • Je begrijpt de invloed van de integratie van ouders en de tevredenheid van ouder en kind
 • Je hebt een professionele houding
 • Je kan ouders laten participeren (aan de hand van tips, adviezen en methodieken)
 • Je bent je bewust van de invloed van opgedane kennis op je eigen functioneren

Duurtijd

2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor medewerkers van opvang baby en peuter, opvang schoolgaande kinderen, gezinsopvang en groepsopvang. Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12