Het sprookje van de hemel: palliatieve zorg

Omgaan met palliatieve situaties.

Klinkt dit bizar? “Iemand kan blij zijn met palliatieve zorg!”

Nog steeds lopen we vast op begrippen zoals palliatief, voorafgaande zorgplanning, euthanasie, palliatieve sedatie, een lijkwade. Wat zeg je tegen een klant en bewoner als die jou mededeelt ongeneeslijk te zijn verklaard. Welke zorg kan je nog bieden?  Tijdens deze opleiding kom je het te weten.

Inhoud

 • De voorafgaande zorgplanning: LEIF
 • De begrippen palliatieve zorg versus terminaal
 • Omgaan met de palliatieve en terminale bewoner: aangepaste zorg
 • Een rouwmodel als therapeutisch hulpmiddel
 • Het overlijden

Methodiek

 • PPT, demo-filmpjes en leergesprek
 • Uitwisselen ervaring met palliatieve en terminale klanten
 • Communicatietechnieken in het omgaan met palliatieve en terminale bewoners
 • Puzzel: de 5 fasen van Kübler Ross
 • Syllabus wordt aangevuld in de loop van de opleiding

Resultaat

 • De deelnemer kent de wilsverklaringen en weet wanneer en hoe deze kunnen worden aangevraagd. Hij kent de voorwaarden en begrijpt de begrippen: vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger en wilsbekwaam
 • De deelnemer kent het verschil tussen de termen palliatief en terminaal en weet waarom dit belangrijk is. Hij kent de vier palliatieve zorgfasen en kan professioneel handelen binnen iedere fase.
 • De deelnemer kan adequaat communiceren in palliatieve en terminale zorgsituaties en kan zich empathisch opstellen
 • De deelnemer kent het rouwmodel van Kübler Ross en kan deze fasen herkennen. De tips en tricks om met de klant en bewoner tijdens iedere fase om te gaan zijn gekend en kunnen worden toegepast
 • De deelnemer kan een gepaste zorg bieden aan de palliatieve en terminale klant en bewoner

Duurtijd

2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor verzorgend personeel. Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12.