Hier is mijn grens en niet verder (online)

Omgaan met agressie of grensoverschrijdend gedrag.

Gepast kunnen reageren op bewoners en familie die agressief uit de hoek komt is geen evidentie. Wij leren jou hoe en wanneer je het best confronteert, onderhandelt en meebeweegt. Via belangrijke inzichten vanuit de psychologie leren we jouw grenzen te duiden aan anderen.

We gaan aan de slag met ervaringen uit het werkveld en herkaderen deze aan de hand van rollenspelen. Hierin kan je ervaren hoe fijn het is om jouw eigen grenzen op een respectvolle wijze te communiceren en te hanteren.

Inhoud

 • Vormen en oorzaken van agressie
 • Definitie grensoverschrijdend gedrag en agressie
 • Gepast kunnen reageren
 • Empathisch luisteren en gesprek voeren
 • Eigen veiligheid en hulp aanbieden

Methodiek

 • Via een leergesprek onderzoeken wat grensoverschrijdend gedrag is
 • Het thema ‘grenzen stellen’ wordt aangekaart via een interactieve quiz
 • Met de methodiek ‘rots en water’ wordt aangeleerd om op een correcte manier de eigen grens aan te geven
 • Aan de hand van casussen en rollenspelen leren we rapporteren, stimuleren en bevestigen
 • In kleine groepjes worden de verschillende manieren van aanpak aangeleerd

Resultaat

 • Je kunt de vormen en oorzaken van agressie en grensoverschrijdend gedrag duiden
 • Je kunt stilstaan bij je eigen houding t.o.v. agressie en grensoverschrijdend gedrag
 • Je kunt assertieve feedback geven
 • Je kunt empathisch luisteren en een gesprek voeren
 • Je kunt negeren, afleiden en hulp inbrengen

Duurtijd

1 dagdeel ( 2* 3 u)

Locatie

Online zoom

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor alle medewerkers in de ouderenzorg.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12