Hoe kan ik beter omgaan met zorgklant?

Omgaan met cliënten en hun netwerk: ziektebeleving (ONLINE)

Wat moet je doen als er een naald op de grond ligt bij jouw zorgklant? Hoe moet ik omgaan met mijn klant die kanker heeft? Verzorgenden en huishoudhulpen ervaren steeds meer een grotere diversiteit binnen hun klantenbestand. Mensen worden ouder, klanten krijgen andere noden, (psychiatrische) ziekenhuizen verkorten de opname duur en woon-en zorgcentra worden onbetaalbaar. Dit alles vergt een andere aanpak. Deze opleiding rijkt inzichten en methodieken aan waar de zorgverlener mee aan de slag kan en die kunnen ingezet worden om de klanten beter te ondersteunen en begeleiden.Voor deze online opleiding wordt gebruik gemaakt van ZOOM. Deelnemers ontvangen vooraf de zoomlink via het emailadres die vooraf werd doorgegeven bij inschrijving. De beschreven documenten worden tijdens de opleiding in PDF bezorgd via de chat of worden vooraf doorgestuurd zodat ze eventueel kunnen uitgeprint worden. Deze opleiding werd reeds gevolgd door meer dan 300 tevreden deelnemers.

Inhoud

 • De zorgklant in zijn meest voorkomende situaties + inschatting van de situatie
 • Zorgomkadering van de zorgklant en betreffende acties
 • Welke zijn de grenzen van de opdrachten: taken voor de huishoudhulp en verzorgende?
 • Herkennen van hulpmiddelen, onderhoud van hulpmiddelen, specifieke zorgvuldigheid hieromtrent, veiligheid…
 • Communicatie en ondersteuning van de klant

Methodiek

 • Mail met duidelijke instructies over gebruik Zoom naar consulent met bijhorende link + telefoonnummer docent (begeleiding installatie indien gewenst) – te verdelen onder de deelnemers
 • PPT en filmmateriaal
 • Sociale kaart en noodnummers
 • Rollenspelen in break-out-rooms
 • Intervisiemethodiek

Resultaat

 • Je leert de specifieke noden en zorgomkadering van je klanten in kaart te brengen
 • Je leert jouw klant bijstaan en ondersteunen in dagdagelijkse en acute situaties
 • Je kan rapporteren op een adequate wijze
 • Je leert dringende hulp inroepen indien nodig
 • Je kan handelen op een veilige en efficiënte manier voor jezelf en de klant

Duurtijd

1 dagdeel ( 1* 3 u)

Locatie

Online zoom

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor alle medewerkers in de thuiszorg.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12