Ik zie wat jij niet ziet!

Observeren kan je leren.

Observeren kan je leren en doet leren. Als medewerker in de kinderzorg is observeren een belangrijke schakel om het kind beter te begrijpen en te begeleiden. Via oefeningen inclusief observatieschema’s en pedagogische inzichten worden de eigen observatieskills aangescherpt. Je leert hoe je met de observaties de kwaliteit van je opvang op alle gebieden kan bewaken en verhogen.

Inhoud

 • Nut van observeren
 • Observeren en interpreteren
 • Beïnvloedende factoren
 • Observatietechnieken en observatielijsten
 • Het ZIKO instrument

Methodiek

 • Leergesprek om het nut van observeren te verduidelijken
 • Via filmfragmenten een onderscheid maken tussen observeren en interpreteren
 • De beïnvloedende elementen worden door praktijkvoorbeelden in kader gebracht
 • Verschillende technieken en lijsten invullen door middel van casussen
 • ZIKO instrument uitleggen en invullen

Resultaat

 • Je begrijpt het nut van observeren
 • Je kan onderscheid maken tussen observeren en interpreteren
 • Je kan verschillende observatietechnieken en observatielijsten toepassen
 • Je kan doelgericht observeren
 • Je kan het ZIKO instrument gebruiken

Duurtijd

2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor medewerkers van opvang baby en peuter, opvang schoolgaande kinderen, gezinsopvang en groepsopvang. Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12