Joepie het is maandag

Succesvol samenwerken.

Het eigen schouderklopje geven binnen jouw eigen werk is én blijft een uitdaging. Wanneer we deze inzichten kan verwerven zorgt dit voor een groter werkgeluk en meteen ook een betere omgang met de stressfactoren op het werk. In deze feelgood-training worden inzichten en technieken behandeld om meer impact te hebben op het eigen werkgeluk. We gaan op zoek naar de intrinsieke en extrinsieke motivatiebronnen en leren deze te hanteren.

De vaardigheden worden aangebracht met heldere praktijkoefeningen, direct toepasbaar op de werkvloer. Via een goed inzicht in het eigen functioneren, weten medewerkers hoe ze meer motivatie kunnen halen bij zichzelf en uit het werk.

Inhoud

 • Kennismaking a.d.h.v. een eigen presentatie (personal branding survey)
 • Energie op de werkvloer
 • Persoonlijke werkmotivatie
 • Motivatie: hét recept
 • Werkmotivaties: de tips!

Methodiek

 • Leergesprekken voeren
 • Spelmethodiek HBDI
 • Presentatie van zichzelf + feedback
 • Eigen talenten onderzoeken via kaartenonderzoek
 • In te vullen eigen ‘paspoort’ (zelfreflexie)

Resultaat

 • Deelnemers hebben kennis en inzicht in de componenten van eigen werkmotivatie
 • Deelnemers begrijpen de invloed van hun persoonlijke werkmotivatie op de contacten met klanten, leidinggevenden en collega’s
 • Deelnemers kennen de componenten om succesvol te zorgen voor de eigen werkmotivatie
 • Deelnemers hebben beter inzicht in het verband tussen  intrinsieke en extrinsieke motivatiebronnen
 • Deelnemers kunnen technieken toepassen om beter om te kunnen gaan  met hun eigen motivatiebronnen en om deze op het juiste moment in te kunnen zetten

Duurtijd

2 dagdelen ( 2 * 3,5 u )

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor iedereen.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12