Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?

Inrichten van binnen- en van buiten.

De deelnemers maken een voorstelling over de inrichting van hun kinderdagverblijf en leefgroepen en brengen deze voorbereiding mee naar de cursus. (grondplan met afmetingen, kopie laatste inspectieverslag waarin opmerkingen m.b.t. de inrichting van de ruimtes worden vermeld. Foto’s ook welkom.

Inhoud

 • Het eigen kinderdagverblijf
 • De regelgeving en de adviezen van Kind en Gezin
 • Meten en scores geven
 • Ideeën opdoen en linken aan de eigen opvang
 • Economische en ecologische ideeën omzetten in concrete plannen

Methodiek

 • Visuele presentatie van eigen kinderdagverblijf op papier of bord
 • Leergesprek en brochures van Kind en Gezin dienen om te komen tot de regels
 • Zelf scores geven aan de verschillende ruimten binnen het kinderdagverblijf
 • Ideeën worden versterkt door het bespreken van brochures en literatuur
 • Idem voor de economische en ecologische principes

Resultaat

 • Je begrijpt de regelgeving en kan deze toepassen binnen je eigen opvang
 • Je doorziet je huidige inrichting en de daarmee gerelateerd kwaliteit die geboden wordt
 • Je hebt een professionele houding om ideeën planmatig om te vormen in realiseerbare en uitvoerbare projecten
 • Je kan je eigen inrichting ecologisch en economisch inrichten
 • Je bent je bewust van de invloed van de opgedane kennis op je eigen functioneren

Duurtijd

2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor medewerkers van opvang baby en peuter, opvang schoolgaande kinderen, gezinsopvang en groepsopvang. Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12