Maak het verschil in het verschil (of geschil)

Bemiddelingsgericht werken.

Verschillen geven conflicten. Conflicten onthullen verschillen. Luide woorden. Of net geen woorden. Wit. Of net geen donkerzwart. Ontploffen. Of net heel erg blokkeren. Krampachtig principes vasthouden. Of net alle emoties loslaten. Oorlog. Of net de lieve vrede.

Deze opleiding toont dat conflicten en verschillen kansen brengen. Dat verschillen niet moeten leiden tot polarisering. Dat er niet slechts één waarheid bestaat. Dat de manier waarop jij luistert én spreekt het verschil kunnen maken. Een conflict blijft spannend. Maar jij leert dansen en mét de verschillen. Waardoor het conflict wijsheid brengt. En een kans voor de betrokkenen om samen tot een oplossing te komen

Inhoud

 • Wat zijn conflicten? En hoe sta je er tegenover?
 • Escalatie en sabotage als strategieën om met conflicten om te gaan
 • Warme en koude conflicten
 • Openhartig luisteren en vrijmoedig spreken
 • Mijn triggers en patronen: conflicten begrijpen vanuit jouw emoties en behoeften

Methodiek

 • Uitleg (theorie, principe, model of techniek)
 • Demonstreren
 • Oefenen in rol van bemiddelaar via concrete cases
 • Via rollenspelen ervaren wat helpt en
  wat niet helpt
 • Bespreking en reflectie

Resultaat

 • Je begrijpt dat er altijd en overal verschillen zijn, en dat conflicten ‘normaal’ zijn
 • Je kan dit conflict op een positieve manier bekijken
 • Je ziet de verschillende fases / gradaties in een conflict
 • Je herkent gedrag in een conflict
 • Je heb zicht op jouw eigen aandeel en mogelijkheden binnen een conflict

Duurtijd

2 dagdelen ( 2 * 3,5 u )

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor iedereen.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12