Draaien, keren, woelen in bed

Nachtelijke onrust bij mensen met dementie.

Ook al liggen wij wakker van de slaapproblematiek bij dementie, wij willen er concreet iets aan doen. Daarom deze opleiding. Je ontdekt dat nachtelijke onrust niet enkel een probleem is, maar ook een kans biedt om te komen tot vernieuwend inzicht en daaruit voortvloeiende methodieken toe te passen. Kunnen we de bewoners in slaap wiegen?

Inhoud

 • Situering, feiten en cijfers
 • De slaaparchitectuur – slaappatronen, belang van een goede nachtrust
 • Factoren die een rol spelen bij slaapstoornissen bij mensen met dementie
 • Het LUCAS-zorgplan (KU Leuven): DICE model – stappenplan
 • Veldstudie: van studie naar praktische toepassingen op de werkvloer

Methodiek

 • PPT, demo-filmpjes en leergesprek
 • Filmmateriaal bestuderen: Leren observeren en gedragingen kaderen
 • Werkbladen stappenplan interpreteren en toepassen op eigen werkvloer
 • Belevingstafel: hulpmiddelen leren kennen en gebruiken
 • Syllabus wordt aangevuld in de loop van de opleiding

Resultaat

 • De deelnemer heeft inzicht in de frequentie van gebruik en de mogelijke risico’s van gebruik en overgebruik van (slaap) medicatie
 • De deelnemer kent en begrijpt het verloop van het slaappatroon van jonge personen versus oudere personen en het nut van een goede nachtrust.
 • De deelnemer heeft behoorlijk inzicht in de werking van slaapmedicatie en weet hoe medicatie een negatieve invloed kan hebben op het slaappatroon
 • De deelnemer kent mogelijke oorzakelijke factoren die een rol kunnen spelen bij slaapstoornissen bij mensen met dementie en kan deze ook in zorgproblemen herkennen.
 • De deelnemer kan het Lucas-zorgplan (DICE – model) toepassen bij bewoners met slaapstoornissen en kan aangepaste hulpmiddelen en methodieken inzetten om deze stoornissen te verhelpen

Duurtijd

2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor verzorgend personeel. Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12.