Neuzen in dezelfde richting

Integriteit.

Om de generieke competenties van je medewerkers te versterken is er nood aan duidelijkheid van wat mag en niet mag binnen de structuur van de organisatie. Wanneer medewerkers duidelijk weten wat van hen verwacht wordt, dan verlaagt de druk en kunnen ze beter inspelen op mogelijke situaties. Dwingende vereiste bij deze opleiding is dat er vooraf een overleg is met de directie zodat de afgesproken regels duidelijk zijn en niet vatbaar voor dubbelzinnige of verkeerde interpretatie. Voorbeeld:  wat zijn de afspraken betreffende het ontvangen van cadeautjes van klanten?

Het hanteren van afspraken op maat ondersteunt de dagelijkse taken en bekommernissen. Dankzij het ‘uitklaren’ van de mogelijke grijze zone wordt het voor de medewerker ook duidelijker hoe complex en veelzijdig zijn functie is. Dit  werkt bovendien stress verlagend en motiverend.

Inhoud

 • De geldende afspraken binnen de organisatie: missie, waarden
 • Belang van teamwork in de organisatie
 • Wat kan en mag ik rapporteren?
 • Een correcte manier van reageren in moeilijke situaties
 • Oefenen met bestaande casussen

Methodiek

 • Bespreking van de missie en waarden van de organisatie
 • Oefening rond communicatie en samenwerking
 • Casussen bespreken, waarbij rapportage belangrijk kan zijn
 • Rood – groen – grijs handelingen overlopen (quizvorm)
 • Oefenen van het maken van constructieve afspraken

Resultaat

 • Deelnemers kennen de gangbare afspraken binnen de eigen organisatie: missie, waarden
 • Deelnemers begrijpen het belang van communicatie en samenwerking
 • Deelnemers kunnen zichzelf beschermen, aan de hand van rapportering
 • Deelnemers weten welke handelingen ze mogen uitvoeren én welke niet
 • Deelnemers kunnen op een constructieve manier afspraken realiseren bij collega’s en klanten

Duurtijd

2 dagdelen ( 2 * 3,5 u )

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor iedereen.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12