Leren door middel van intervisie

Hoera ik heb een probleem: omdenken van probleem naar opportuniteit.

Van een probleem een opportuniteit maken. Het klinkt misschien wat vreemd in de oren en toch kan dit. We zijn het zo gewoon om elk probleem dat op ons afkomt meteen op te lossen of soms gewoon onder de mat te vegen. Vooral problemen zijn akelige dingen die snel moeten verdwijnen. En toch bestaat er een methodiek om problemen anders te bekijken en te benaderen, namelijk vanaf nu gaan we problemen te lijf met OMDENKEN. Maak je klaar voor een creatieve dag waar heilige huisjes geen ruimte krijgen. Deze opleiding is af te raden voor wie niet graag eens buiten de lijntjes kleurt.

Inhoud

 • Definitie en voorbeelden van omdenken
 • Omdenken’ als methodiek en strategie: Feiten en verwachtingen
 • Waarnemen, loslaten, oplossen of omdenken
 • Durven delen van fucked up stories
 • Positief bekijken van complexe situaties

Methodiek

 • Kennismaking a.d.h.v. 30 cirkels-oefening
 • Casussen met voorbeelden van omdenken worden besproken
 • Problemen deconstrueren en bekijken vanuit waarnemen, oplossen, loslaten en omdenken
 • Overleg (intervisie ) oefenen op een verbindende wijze
 • Werkmotivaties: creëer eigen tips!

Resultaat

 • Je begrijpt het verschil tussen omdenken en vastdenken
 • Je kan voorbeelden van waarnemen, loslaten, oplossen en omdenken.
 • Je kan de juiste ondersteunende vragen stellen bij het benaderen van een probleem.
 • Je bent minder stressvol wanneer zich een probleemsituatie stelt
 • Je kan op een constructieve wijze overleg en intervisie hebben

Duurtijd

 2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor alle medewerkers in de thuiszorg.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12