Oeps, wrong planet syndrome

Omgaan met autisme in de thuiszorg.

Vanuit de praktijk leren we dat verzorgenden vaker te maken hebben met cliënten met autisme spectrum. Niet altijd eenvoudig om te weten hoe hierop te reageren. In deze opleiding leer je de zeer verschillende vormen en kenmerken van autisme kennen en herkennen. Meer nog, we laten jou door het hart, de hersenen en bril van mensen met autisme waarnemen en zelfs “zijn”. Je krijgt handvaten zodat je ook bij twijfel of wanneer de diagnose (nog) niet werd gesteld, verder kan.

Je zal verwonderd zijn door de fascinerende kijk die mensen met autisme op de wereld hebben. Ze hebben geen handicap en zijn niet altijd beperkt maar verrijkt door hun bijzondere ‘zijn’.

Inhoud

 • Situering, feiten en cijfers
 • Wat is autisme, vormen van autisme, …
 • Is autisme te genezen? Mythes doorbroken
 • Zorgen voor mensen met autisme binnen de thuiszorg
 • Botsing met een marsmannetje – communiceren met mensen met autisme

Methodiek

 • PPT, demo-filmpjes en leergesprek
 • Wetenschappelijke benadering van autisme – DSM-5
 • Quiz mythes doorbroken
 • Inlevingsspel communicatie met personen met autisme
 • Syllabus wordt aangevuld in de loop van de opleiding

Resultaat

 • De deelnemer heeft inzicht in de grootteorde van voorkomen van autisme bij de bevolking.
 • De deelnemer weet wat autisme is en kent de verschillende verschijningsvormen van autisme en de kenmerken
 • De deelnemer weet hoe een diagnose kan worden gesteld
 • De deelnemer begrijpt hoe de ideale sociale- sensorische en motorische omgeving van mensen met autisme eruitziet en kan met een aangepaste zorg deze leefwereld behouden en verbeteren
 • De deelnemer kent de extramurale zorg en ondersteuning voor mensen met autisme en kan hierop inzetten als dat nodig is

Duurtijd

2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor huishoudhulpen en verzorgend personeel. Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12.