Omgaan met straffe gasten

Omgaan met ongewenst gedrag

Kinderen met een diagnose, of het nu ASS of ADHD is, het is een uitdaging om hun handleiding te leren kennen. In deze opleiding leer je concrete handvaten om met kinderen met ASS en ADHD om te gaan. Er wordt ingegaan op de specifieke kenmerken, hoe je dit kan herkennen bij kinderen en hoe je ermee kan omgaan. Want, met of zonder diagnose, het blijven kinderen, die graag spelen en ontdekken, met hun eigen kwaliteiten en uitdagingen. Maar hoe doe je dat dan, in een grotere groep waarin elk kind zijn portie aandacht verdient?

We leren je ook kijken naar het kind achter de diagnose, een kind dat zoals elk ander kind bepaalde noden heeft. En of en hoe je dan aan deze noden kan tegemoetkomen. Je zal zien hoeveel kwaliteiten en talenten deze kinderen in huis hebben!

Inhoud

 • Situering, feiten en cijfers
 • Autisme en ADHD in kaart gebracht
 • Hoe omgaan met kinderen met ADHD of ASS?
 • Samenvatting per diagnose
 • Casussen: eigen ervaring + mogelijke verbeteringen in het omgaan met

Methodiek

 • PPT, demo-filmpjes en leergesprek
 • Plenair en in kleine groepjes nabespreking na elke theoretische kadering van de ziektebeelden – begeleiding met gestructureerde vragen – resultaten aan de wall of fame
 • Inleefoefening a.d.h.v. STOP-DENK-DOE
 • Technieken in het omgaan met driftbuien
 • Syllabus wordt aangevuld in de loop van de opleiding

Resultaat

 • De deelnemer heeft inzicht in de grootteorde van voorkomen van ASS en ADHD bij kinderen
 • De deelnemer weet wat ASS En ADHD is en kent de verschillende verschijningsvormen van ASS en ADHD en de kenmerken
 • De deelnemer weet hoe een diagnose kan worden gesteld door een gespecialiseerde instantie
 • De deelnemer kent de concrete handvaten om om te gaan met kinderen met ASS en ADHD. Hij/zij kent de algemene handvaten die voor beide diagnoses helpend zijn; en kent ook per diagnose de specifieke aandachtspunten in zijn/haar aanpak
 • De deelnemer kan de opgedane kennis omzetten in de concrete praktijk, en weet hoe hij met concrete casussen aan de slag kan

Duurtijd

2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor alle medewerkers in de kinderzorg. Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12.