EHBO

Eerste hulp bij (kleine) ongevallen op het werk.

Medewerkers in de thuiszorg komen in situaties waarin een ongeval in een klein hoekje zit. Ze worden goed getraind op de preventie maar dat neemt niet weg dat er dan toch iets kan gebeuren. In deze opleiding worden de deelnemers getraind in het herkennen, juist oplossen en behandelen van de kleine ongevallen op en om het werk. Er wordt aandacht besteed aan de eerste hulp die kan toegediend worden indien de klant zich heeft gekwetst. Tips die hierbij worden gegeven gaan van het plakken van een pleister tot bellen van een ambulance op een professionele wijze.

Inhoud

 • Risico op een ongeval is steeds aanwezig in de thuissituatie
 • Preventie is primordiaal
 • Trainen in het oplossingsgericht inschatten en aanpakken van kleine ongevallen
 • Zelfhulp bij ongevallen op en rond het werk
 • Professioneel hulp bieden en waar nodig adequaat hulp oproepen

Methodiek

 • Via beelden komen de deelnemers tot het herkennen en verzorgen van huidwonden, brandwonden en insectenbeten
 • Oefenen in het adequaat handelen bij kneuzingen, verstuikingen en breuken
 • Leren stelpen van bloedneus – inschatten van ernst
 • Vlug en competent ingrijpen bij vergiftiging, kennen van noodnummer Antigifcentrum
 • Onmiddellijk en kordaat optreden bij een noodsituatie

 

Resultaat

 • Je begrijpt de componenten van E.H.B.O.
 • Je kan succesvol zorgen voor het eigen welzijn bij (kleine) ongevallen op het werk
 • Je verwerft inzicht en beheerst technieken om adequaat om te gaan met (kleine) ongevallen op het werk
 • Je kan op een professionele wijze de klant in nood bijstaan
 • Je hebt kennis van de noodnummers en procedures

Duurtijd

 2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor alle medewerkers in de thuiszorg.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12