Familie geen last maar kracht

Interactie verzorgers en familieleden van bewoners.

“ Je kunt niet voor iedereen goed doen”‘ ……of kunnen we dat wel?

Bestaan “moeilijke families” echt? Kunnen we met deze families dan toch een vertrouwensrelatie opbouwen. Gedurende deze actieve opleiding kruipen we in de huid van de klant en leren we zijn ware bezorgdheden en behoeftes kennen. Vanuit bestaande situaties gaan we enerzijds samen op zoek naar alle middelen die ontwapenend kunnen zijn maar anderzijds ook hoe we een werkbare relatie kunnen opbouwen met de meest “onmogelijke” families.

Inhoud

 • Empathisch en actief luisteren.
 • Basis emoties, bezorgdheden/ behoeften
 • Ontwapenend communiceren en handelen (tips en tricks)
 • Weerstand gebruiken als kracht
 • Interviserend oefenen met bestaande casussen

Methodiek

 • Leergesprekken, PPT, syllabus
 • Oefeningen met emotiekaarten gelaat en bezorgdheden / behoeften van de klant
 • Weerstand ombuigen naar communicatie energie
 • E-learning van bestaande interne situaties. Een voorbereidende opdracht
 • Interviserend leergesprek aan de hand van bestaande interne casussen

Resultaat

 • Je kunt actief en empathisch luisteren
 • Je kunt de behoeftes van familie begrijpen en plaatsen
 • Je kunt emoties onderscheiden vanuit lichaamstaal en gelaatsuitdrukkingen
 • Je kunt gepast reageren en hulp inschatten
 • Je kunt inventief de familie benaderen

Groep

Minimum: 6 deelnemers

Maximum: 12 deelnemers

Teamverantwoordelijken
en leidinggevenden.

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Prijs op aanvraag

Mogelijkheid gebruik KMOP DV.O.218645

Praktische info

Geschikt voor teamverantwoordelijken en leidinggevenden in Woonzorgsector.

Duur: 2 dagdelen van 3,5 uur