Gezonde handen, blije handen

Handhygiëne

In het werk van je medewerkers spelen de handen een grote rol. Een hand geven, verzorgen, poetsen, schrijven,… Ergonomie van de handen zorgt ervoor dat deze goed gewaardeerd worden. Handhygiëne en handverzorging liggen aan de basis van duurzaam gebruik van deze lichaamsdelen. Als het dan toch nog fout loopt kunnen we teruggrijpen naar de EHBO, hulp bij kleine ongevallen.

Inhoud

 • Anatomie en fysiologie van de handen
 • Ergonomie van de handen (wringtechnieken, fitness oefeningen, bescherming)
 • Handhygiëne (toilet, ontsmetten)
 • Handverzorging (massage, verzorging, nagelzorg)
 • Handletsels: acuut en chronisch

Methodiek

 • Aan de hand van röntgenfoto’s en tekeningen wordt de anatomie en werking van de handen besproken
 • Via een foto en bijhorende uitleg worden de technieken daadwerkelijk ingeoefend
 • Een film vormt het uitgangspunt om de handen te leren wassen en er wordt geoefend in de les
 • Handmassage, verzorging, nagelzorg worden effectief uitgevoerd
 • Leergesprek over handletsels

Resultaat

 • Je kent de basis van de anatomie en fysiologie van de handen
 • Je kunt vlot op een juiste manier de technieken, specifiek voor jouw werkterrein, uitvoeren
 • Je kunt je handen op een correcte wijze wassen
 • Je kunt nagelzorg, handverzorging en handmassage op een juiste manier uitvoeren
 • Je kunt adequaat reageren op handletsels (acuut en chronisch)

Groep

Minimum: 6 deelnemers

Maximum: 12 deelnemers

Teamverantwoordelijken
en leidinggevenden.

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Prijs op aanvraag

Mogelijkheid gebruik KMOP DV.O.218645

Praktische info

Geschikt voor teamverantwoordelijken en leidinggevenden in Woonzorgsector.

Duur: 2 dagdelen van 3,5 uur