Help ik heb stress!

Stresshantering op de werkvloer.

Je medewerkers vormen een risicogroep wat stress en overspanning betreft. Deze opleiding is een concrete vorm van primaire preventie. De begrippen stress, overspanning en burn-out worden in kaart gebracht. Wij starten met het leren zorg dragen voor zichzelf. Zelfzorg heeft aandacht voor de eigen kwetsbaarheid en draagt bij tot de verbetering van de zorg voor anderen. Zelfzorg wordt benaderd vanuit een fysieke, psychische, socio-emotionele en professionele context. Aandacht voor het evenwicht in de work/lifebalance: zoeken naar en bereiken van evenwicht tussen draagkracht en last. Doelstelling is te komen tot proactieve inzichten die resulteren in een ‘gezonde’ attitude van stresshantering en –beheersing, toepasbaar op en rond de werkvloer. 

Inhoud

 • Wat is stress? Positieve en negatieve stress? Vicieuze cirkel? Jobstress
 • Balans draagkracht en draaglast
 • Beïnvloedende factoren
 • Zelfreflectie
 • Relaxatie en anti-stresstips

Methodiek

 • Via leergesprekken komen we tot verschillende begrippen
 • Via visuele voorstellingen van een balans wordt de eigen draagkracht en draaglast geschetst
 • Een stellingspel brengt ons tot de beïnvloedende factoren van stress
 • Aan de hand van een stresstest komen we tot het detecteren van de eigen stressfactoren
 • Daadwerkelijk uitvoeren van relaxatieoefeningen

 

Resultaat

 • Je hebt inzicht in de begrippen stress, positieve en negatieve stress, burn-out
 • Je kunt een balans opmaken van draagkracht en draaglast
 • Je kent de beïnvloedende factoren van stress
 • Je kunt jouw eigen stressfactoren detecteren
 • Je kunt één of meerdere relaxatieoefeningen toepassen

Groep

Minimum: 6 deelnemers

Maximum: 12 deelnemers

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

€ 525,00 / dagdeel – mogelijkheid gebruik

Duur: 2 dagdelen van 3,5u (op dezelfde dag)

KMOP DV O 218645

Praktische info

Geschikt voor alle medewerkers van het Woonzorgcentrum, toegepast op de specificiteit van het eigen werkterrein.