Ik ben even afwezig …

Absenteïsme op de werkvloer.

Ieder bedrijf wordt geconfronteerd met absenteïsme vooral het kort verzuim brengt veel kosten met zich mee. Om het absenteïsme te verlagen in jouw organisatie bestaat geen toverformule, het is een samenhang van organisatiemanagement en betrokkenheid. Deze vierdaagse opleiding heeft de bedoeling om dit probleem gezamenlijk aan te pakken en dit vanuit verschillende invalshoeken. De volgende inzichten komen aan bod (hulpmiddelen) betere waardering en erkenning, versterken van de intrinsieke motivatie, verhogen van de betrokkenheid, verbeteren van de communicatie, participerend management,  versterken van je zelfkennis en jouw team. Na het volgen van deze opleiding heb je een toolkit met mogelijkheden voor jezelf en jouw organisatie.

Inhoud

 • Verbindend communiceren
 • Motivatie en betrokkenheid
 • Waardering en erkenning
 • Participatiemanagement
 • Inzicht in jezelf en jouw team

Methodiek

 • PPT, filmfragment, syllabus
 • Groepsopdrachten
 • Workshops
 • Zelfreflectie
 • Intervisie (via Insights)

Resultaat

 • Je kan communiceren op een verbindende wijze
 • Je kan jezelf en je medewerkers op een gepaste manier managen
 • Je kan je medewerkers betrekken op hun job en op de organisatie
 • Je kan je medewerkers op een spontane wijze waardering en erkenning geven
 • Je hebt een positieve impact op het absenteïsme in de organsatie

Groep

Minimum: 6 deelnemers

Maximum: 12 deelnemers

Teamverantwoordelijken
en leidinggevenden.

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Prijs op aanvraag

Mogelijkheid gebruik KMOP DV.O.218645

Praktische info

Geschikt voor teamverantwoordelijken en leidinggevenden in Woonzorgsector.

Duur: 2 dagdelen van 3,5 uur