Joepie het is maandag!

Gemotiveerd op de werkvloer.

Het eigen schouderklopje geven binnen jouw werk is én blijft een uitdaging. In deze training worden inzichten en technieken behandeld om meer impact te hebben op de eigen motivatiewaarden. We gaan op zoek naar de intrinsieke en extrinsieke motivatiebronnen en leren deze hanteren. De vaardigheden worden aangebracht met heldere praktijkoefeningen, direct toepasbaar op de werkvloer. Via een goed inzicht in het eigen functioneren, weten medewerkers hoe ze meer motivatie kunnen halen bij zichzelf en uit het werk.

Inhoud

 • Het eigen schouderklopje is én blijft een uitdaging
 • Wie ben ik nu precies en wat wil ik?
 • Inzichten en technieken om meer impact te krijgen op de eigen motivatiebronnen
 • Je energie opladen en gebruiken
 • CEO zijn van jouw eigen bedrijf

Methodiek

 • Kennismaking aan de hand van een eigen presentatie (personal branding survey)
 • Visueel vormgeven aan jouw persoonlijke kenmerken
 • Via invuloefening wordt stilgestaan bij de eigen missie en visie
 • Onderzoek van de eigen talenten aan de hand van kaartjes
 • Werkmotivaties: creëer eigen tips!

 

Resultaat

 • Je hebt inzicht in de componenten van eigen werkmotivatie
 • Je begrijpt de invloed van je persoonlijke werkmotivatie op de contacten met bewoners, leidinggevenden en collega’s
 • Je kent de componenten om succesvol te zorgen voor je eigen werkmotivatie
 • Je hebt inzicht in het verband tussen intrinsieke en extrinsieke motivatiebronnen
 • je kunt technieken toepassen om beter om te gaan met je eigen motivatiebronnen en om deze op het juiste moment in te zetten

Groep

Minimum: 6 deelnemers

Maximum: 12 deelnemers

Teamverantwoordelijken
en leidinggevenden.

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Prijs op aanvraag

Mogelijkheid gebruik KMOP DV.O.218645

Praktische info

Geschikt voor teamverantwoordelijken en leidinggevenden in Woonzorgsector.

Duur: 2 dagdelen van 3,5 uur