Neuzen in dezelfde richting

Deontologie

Om de generieke competenties van je medewerkers te versterken is er nood aan duidelijkheid van wat mag en niet mag binnen de structuur van het woonzorgcentrum. Wanneer medewerkers duidelijk weten wat van hen verwacht wordt, dan verlaagt de druk en kunnen ze beter inspelen op mogelijke situaties.

Dwingende vereiste bij deze opleiding is dat er vooraf een overleg is met de directie zodat de afgesproken regels duidelijk zijn en niet vatbaar voor dubbelzinnige of verkeerde interpretatie. Voorbeeld:  wat zijn de afspraken betreffende het geven van cadeautjes van de bewoners aan het verzorgend personeel?

Het hanteren van afspraken op maat ondersteunt de dagelijkse taken en bekommernissen. Dankzij het ‘uitklaren’ van de mogelijke grijze zone wordt het voor de medewerker ook duidelijker hoe complex en veelzijdig zijn functie is. Dit  werkt bovendien stress verlagend en motiverend.

Inhoud

 • De geldende afspraken binnen de organisatie: missie, waarden
 • Belang van teamwork in de organisatie
 • Rapporteren
 • Horen, zien en zwijgen (individueel en gedeeld)
 • De (al dan niet) toegestane activiteiten in de sector
 • Een correcte manier van reageren in moeilijke situaties

Methodiek

 • Bespreking van de missie en waarden van het WZC
 • Oefening rond communicatie en samenwerking
 • Casussen bespreken, waarbij rapportage belangrijk kan zijn
 • Rood – groen – grijs handelingen overlopen (quizvorm)
 • Oefenen van het maken van constructieve afspraken

 

Resultaat

 • Deelnemers kennen de gangbare afspraken binnen de eigen organisatie: missie, waarden
 • Deelnemers begrijpen het belang van communicatie en samenwerking
 • Deelnemers kunnen zichzelf beschermen, aan de hand van rapportering
 • Deelnemers weten welke handelingen ze mogen uitvoeren én welke niet
 • Deelnemers kunnen op een constructieve manier afspraken realiseren bij collega’s en zorgvrager

Groep

Minimum: 6 deelnemers

Maximum: 12 deelnemers

Teamverantwoordelijken
en leidinggevenden.

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Prijs op aanvraag

Mogelijkheid gebruik KMOP DV.O.218645

Praktische info

Geschikt voor teamverantwoordelijken en leidinggevenden in Woonzorgsector.

Duur: 2 dagdelen van 3,5 uur