Oud en jong maken samen de sprong

Generatiecoaching op de werkvloer

“Over oude dozen en werkschuw tuig”. Natuurlijk weten we dat dit niet klopt. Pensioenleeftijden en generatiekenmerken zijn nu eenmaal breder geworden. Door de groter wordende generatiekloven botsen heel wat collega’s (en organisaties) hier tegenaan. Elke collega wil begrepen worden en wil zijn kwaliteiten kunnen uiten. We willen allemaal zonder kleerscheuren door dezelfde deur. Deze opleiding biedt handvatten en veranderingen aan om open te bloeien tot een aantrekkelijk team waar éénieder wil bij horen. Kortom: boeiend, verrijkend, vernieuwend en met zin naar meer.

Inhoud

 • De kenmerken en behoeften van de vier actieve generaties, groei en kracht als levensfase
 • Spanningen omzetten in positieve energiebronnen
 • Eigen competenties teamgericht inzetten
 • Senioriteit en meesterschap
 • Ontwapenend communiceren en handelen (tips en tricks)

Methodiek

 • Leergesprekken, PPT, filmfragmenten, syllabus
 • Groepsopdrachten en rollenspel
 • Waardenoefening
 • Kaartenspel “Omdenken”
 • Intervisie aan de hand van bestaande (interne) casussen

 

Resultaat

 • Je herkent je eigen behoeften en je kunt die van collega’s begrijpen en plaatsen
 • Je kent de skills van jezelf en je collega’s en kunt deze productief inzetten
 • Je kunt meesterschap inzetten of er bij je collega positief gebruik van maken
 • Je kunt skills van andere collega’s gebruiken als groeimiddel voor jezelf
 • Je hebt geleerd om conflictarm en verbindend te communiceren

Groep

Minimum: 6 deelnemers

Maximum: 12 deelnemers

Teamverantwoordelijken
en leidinggevenden.

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Prijs op aanvraag

Mogelijkheid gebruik KMOP DV.O.218645

Praktische info

Geschikt voor teamverantwoordelijken en leidinggevenden in Woonzorgsector.

Duur: 2 dagdelen van 3,5 uur