Van taboe naar buddy

Omgaan met psychische kwetsbaarheid

Omgaan met psychische kwetsbaarheden van klanten

Hoe kan ik omgaan met klanten en zorgvragers met een psychiatrische kwetsbaarheid?

Wat doe ik met gedrag dat in eerste instantie als vreemd, eigenaardig en soms als bedreigend overkomt?

Welke goedbedoelde dingen doe ik beter niet?

We overlopen enkele belangrijke ziektebeelden, de oorzaken en de symptomen.

We vertrekken vanuit de ervaringen van de deelnemers om dan te komen tot een professionele aanpak in deze complexe situatie.

Zorgvragers met een psychische kwetsbaarheid professioneel benaderen

 • Je kan uitleggen wat psychische kwetsbaarheid is
 • Je begrijpt het psycho-medisch-sociaal model (oorzaken van kwetsbaarheid)
 • Je kan de symptomen geven van depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie, angst-en dwangstoornissen en borderline
 • Je kan zorgvragers met een psychische kwetsbaarheid op een professionele manier benaderen
 • Je kan een gesprek voeren rond suïcide en je kan daarna de juiste stappen zetten (indien nodig).

Inhoud

 • Psychische kwetsbaarheid
 • Welke zijn de oorzaken van psychische kwetsbaarheid
 • De symptomen van enkele belangrijke aandoeningen
 • Zorgvragers met een psychische ziektebeeld benaderen
 • Zelfdoding

Methodiek

 • Via een leergesprek komen tot wat psychische kwetsbaarheid betekent
 • Via casussen en filmfragmenten worden de symptomen uitgelegd van depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie
 • Angst- en dwangstoornissen : de symptomen worden overlopen vanuit opgedane ervaringen en casussen
 • Rollenspelen worden gebruikt om de manieren van benadering onder de knie te krijgen
 • Suïcide wordt benaderd vanuit eigen ervaringen en casussen.

Praktische info

Geschikt voor verzorgenden.

Duur

3 dagdelen van 3,5 uren (laatste dagdeel is intervisie, liefst 3 weken na tweede dagdeel)

Groep

Maximum 15 deelnemers

Locatie

In uw organisatie of op een gehuurde externe locatie in stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Via subsidies VVSG.

Geen lid? Neem dan contact met ons op.