Waarom dinosaurussen uitgestorven zijn?

Generaties samen op de werkvloer.

Vandaag lopen er geen dino’s meer rond in onze parken omdat ze zich niet hebben kunnen aanpassen. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe vorm van samenwerken? Tegen 2035 zullen er meer oudere medewerkers zijn dan jonge generaties. Waarin verschillen de babyboom, X, Y en Z generaties? Wat zijn hun noden en specifieke kenmerken? Ervaring, kennis, waarden en normen zijn verschillend bij de vier groepen groepen. Bedoeling van deze vierdaagse is de samenwerking en het wederzijds respect te bevorderen, elkaars kwaliteiten te leren erkennen en dit niet van bovenaf,  concreet op de werkvloer zelf. Inzichten in het eigen functioneren helpt om de andere beter te begrijpen. Er wordt gewerkt met Insights en biografische oefeningen, waardoor we door onderzoek onze collega’s beter kunnen begrijpen en inschatten.

Inhoud

 • Verbindende communicatie
 • Biografiek /Insights
 • Generatie en generatiemanagement
 • Samenwerken
 • Intervisie

Methodiek

 • PPT, filmfragment, syllabus
 • Groepsopdrachten
 • Workshops
 • Zelfreflectie (via biografiek en Insights)
 • Intervisie

Resultaat

 • Je bent je bewust van oude sociale patronen en je kan deze doorbreken
 • Je kan een positief werkklimaat creëren waardoor je conflicten voorkomt
 • Je kan jong en oud in je organisatie verbinden
 • Je kan nieuwe wegen bewandelen om een nieuwe dynamiek in je team te bewerkstelligen
 • Je kan actief generatiemanagement implementeren

Groep

Minimum: 6 deelnemers

Maximum: 12 deelnemers

Teamverantwoordelijken
en leidinggevenden.

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Prijs op aanvraag

Mogelijkheid gebruik KMOP DV.O.218645

Praktische info

Geschikt voor teamverantwoordelijken en leidinggevenden in Woonzorgsector.

Duur: 2 dagdelen van 3,5 uur