Samen sterk

Teamcoaching.

TEAM = Togheter Everyone Achieve More, dit weten we allemaal de kunst zit er echter in HOE pakken we dit nu werkelijk aan?  Tijdens deze dag maken we een analyse van jouw team en leren we de verschillen van jouw teamleden in te zetten als kracht. Met de technieken van de GRROW oefenen we teamgesprekken, vergaderingen, overlegmomenten en vooral oefenen in het doorbreken van de voorzichtigheid. Een team kan pas groeien wanneer de voedingsbodem gezond en gekend is door elk lid van het team. Ruimte creëren voor openheid en transparantie is een noodzaak voor een succesvol team.

Inhoud

 • Definitie team
 • Van individueel naar teamcoaching
 • Model GRROW
 • Confronteren en verbindend communiceren
 • Teambuildingtechnieken

Methodiek

 • Leergesprekken, PPT, filmfragmenten
 • Groepsopdrachten
 • Teamcoaching gesprekken
 • Rollenspel
 • Intervisie a.d.h.v. bestaande (interne) casussen

Resultaat

 • Je begrijpt het begrip TEAM
 • Je kan gesprekken voeren met jouw team en je kan verschillen ombuigen naar kracht
 • Je kan moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken en je kan verbindend communiceren
 • Je kan meebouwen aan een aantrekkelijk team
 • Je kan je inzetten op duurzamere relaties met je collega’s

Groep

Minimum: 6 deelnemers

Maximum: 12 deelnemers

Teamverantwoordelijken
en leidinggevenden.

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Prijs op aanvraag

Mogelijkheid gebruik KMOP DV.O.218645

Praktische info

Geschikt voor teamverantwoordelijken en leidinggevenden in Woonzorgsector.

Duur: 2 dagdelen van 3,5 uur