Sociale wetgeving

Voor consulenten dienstencheques

Als consulent in de dienstenchequesector is één van uw taken het opvolgen van het personeelsbeleid voor uw huishoudhulpen. U krijgt dagelijks vragen die te maken hebben met afwezigheden of vakantiedagen en u bent verantwoordelijk voor een foutloze administratie volgens de regels. Een goede kennis van de sociale wetgeving specifiek voor de dienstenchequesector is dus belangrijk voor u! Tijdens deze opleiding wordt u vertrouwd met het specifieke arbeidsrecht dat geldt in de dienstenchequesector (P.C. 322.01).

Inhoud

 • Aspecten als deeltijds werken, absenteïsme en eenheidsstatuut komen bijvoorbeeld zeker aan bod
 • U krijgt vele voorbeelden en na de opleiding kunt u de kennis direct toepassen in uw dagelijks werk.

Methodiek

 • Aan de hand van leergesprekken worden volgende begrippen toegelicht: arbeidsrechtbronnen, wetgeving,  paritair comités, collectieve arbeidsovereenkomsten en  verschillende soorten contracten
 • Via oefeningen worden de rechten, plichten, verantwoordelijkheden, werkkledij voor huishoudhulpen verduidelijkt
 • Via beeld-en didactisch materiaal worden volgende items besproken inclusief toepassing hiervan: tewerkstellingsmaatregelen, bezoldiging, arbeidstijd, schorsingen en beëindigen contract
 • Aangebrachte casussen worden geanalyseerd, besproken en opgelost
 • Met een quiz wordt het geleerde getoetst en waar kan bijgestuurd 

Resultaat

 • Je kan het arbeidsrecht (PC 322.01) kaderen binnen het groter juridisch geheel
 • Je hebt kennis van veel voorkomende juridische begrippen
 • Je kan antwoorden formuleren op veel voorkomende vragen binnen de dienstenchequesector
 • Je kan gericht opzoekwerk verrichten naar mogelijke juridische vragen
 • Je kan onderbouwd informatie geven over specifieke arbeidsvragen van de huishoudhulpen

Duurtijd

4 dagdelen

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Met subsidiëring Cevora.

Rechtstreeks bij TalentIndex €625,00 / per dagdeel 

Met optie voor KMO-portefeuille: DV.O.218645

Praktische info

Geschikt voor consulenten in de dienstencheques.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12