Help, ik heb stress!

Preventief omgaan met stress dankzij zelfzorg.

Huishoudhulpen zijn een risicogroep wat stress en overspanning betreft. Deze opleiding is een concrete vorm van primaire preventie. De begrippen stress, overspanning en burn-out worden in kaart gebracht. Wij starten met het leren zorg dragen voor zichzelfZelfzorg heeft aandacht voor de eigen kwetsbaarheid en draagt bij tot de verbetering van de zorg voor anderen. Zelfzorg wordt benaderd vanuit een fysieke, psychische, socio-emotionele en professionele context. 

Aandacht voor het evenwicht in de work-life balans: zoeken naar en bereiken van evenwicht tussen draagkracht en last. De inzichten en vaardigheden worden bijgebracht met leuke praktijkoefeningen en zelftests. Doelstelling is te komen tot pro-actieve inzichten om zodoende te resulteren in een gezonde attitude van stresshantering en -beheersing, toepasbaar op en rond de werkvloer.

Inhoud

 • Wat is stress? Positieve en negatieve stress? Vicieuze cirkel? Jobstress
 • Balans draagkracht en draaglast
 • Beïnvloedende factoren
 • Zelfreflectie
 • Relaxatie en anti-stresstips

Methodiek

 • Via leergesprek komen we tot verschillende begrippen
 • Via visuele voorstelling van een balans wordt de eigen draagkracht en draaglast geschetst
 • Een stellingenspel brengt ons tot de beïnvloedende factoren van stress
 • Aan de hand van een stresstest komen we tot het detecteren van de eigen de eigen stressfactoren
 • Daadwerkelijk uitvoeren van relaxatieoefeningen

 

Resultaat

 • Je hebt inzicht in de begrippen stress, positieve en negatieve stress, burn-out
 • Je kan een balans opmaken van draagkracht en draaglast
 • Je kent de beïnvloedende factoren van stress
 • Je kan jouw eigen stressfactoren detecteren
 • Je kan één of meerdere relaxatieoefeningen toepassen

Groep

Minimum: 6 deelnemers

Maximum: 12 deelnemers

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

€ 625 / 4u / groepsopleiding / incompany

€ 100 / 4u / deelnemer / open aanbod 

Prijs inbegrepen: BTW, verplaatsing en didactisch materiaal

Subsidiëring  Opleidingsfonds – en Vorm DC (erkenningsnr: E 1036 –              ° 6 januari 2015)

Praktische info

Geschikt voor huishoudhulpen in de dienstencheque sector.
Teamverantwoordelijken & leidinggevenden.