Tips & tricks

In het motiveren van jouw medewerkers.

Streeft u als leidinggevende dagelijks naar gemotiveerde medewerkers en hieraan gekoppeld gelukkige bewoners? Heeft u nood aan extra tips om  te zorgen dat medewerkers zich goed voelen in uw WZC? Toverformules bestaan hiervoor jammer genoeg niet. Als leidinggevende heeft u wel een belangrijke rol om uw medewerkers (en bewoners) te ondersteunen en goed te laten voelen.

Tijdens deze korte en interactieve opleiding staat u als leidinggevende stil  bij uw eigen motivatiebronnen en leert u hoe u dit kan gebruiken om uw medewerkers te motiveren en te coachen. Na afloop gaat u naar huis met veel tips over hoe u en uw medewerkers gemotiveerder aan de slag kunnen. Dit helpt om absenteïsme tegen te gaan en meer betrokken medewerkers te krijgen. Samen werkt u aan meer werkbaar werk

Inhoud

 • Motivatiebronnen van jezelf en van jouw medewerkers
 • Motiverende gesprekken
 • Motiveren en coachen
 • Good practices
 • Eigen POP en reminders

Methodiek

 • Via leergesprekken komen we tot verschillende begrippen
 • Intervisiegesprekken
 • Rollenspelen
 • Workshops
 • Eigen aandachtspunten noteren

 

Resultaat

 • Je kent je eigen motivatiebronnen en die van jouw medewerkers
 • Je kan motiverende gesprekken voeren
 • Je kan verschillende methodieken qua motiveren en coachen gebruiken
 • Je hebt inzicht in goede voorbeelden van andere deelnemers
 • Je kan je eigen POP opstellen

Groep

Minimum: 6 deelnemers

Maximum: 12 deelnemers

Teamverantwoordelijken
en leidinggevenden.

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Prijs op aanvraag

Mogelijkheid gebruik KMOP DV.O.218645

Praktische info

Geschikt voor teamverantwoordelijken en leidinggevenden in Woonzorgsector.

Duur: 2 dagdelen van 3,5 uur