Veilig aan het werk

Veiligheidspreventie op en rond de werkvloer.

Ongevallen op de werkvloer komen té frequent voor. Poetshulpen worden geconfronteerd met zeer uiteenlopende werkomstandigheden en niet alle omstandigheden zijn even ideaal. Om hen beter te wapenen wordt in deze training aandacht gegeven aan enerzijds veiligheid en gevaar op en rond werkvloer en anderzijds direct toepasbare preventiehandelingen. Evenveel aandacht gaat uit naar sensibiliseren van wat zij zelf kunnen doen om een ongeval te voorkomen.

Deze opleiding kan gecombineerd worden met volgende opleidingen:

Hierdoor kan ingezoomd worden op specifieke noden en kennisverruiming.

Inhoud

 • Risicoanalyse en eigen preventie
 • Open en veilige werkhouding
 • Ergonomische vaardigheden
 • Analyse te ondernemen acties
 • Preventie: de tips!

Methodiek

 • Leergesprekken worden gevoerd over het inschatten en beïnvloeden van eigen veiligheid
 • Aan de hand van beeldmateriaal worden preventieve handelingen geoefend
 • Demonstreren en inoefenen van de juiste houding
 • Producten worden geanalyseerd en besproken in het kader van de gevaren in de woning
 • Spelenderwijs zetten poetshulpen de aangebrachte technieken om te zetten naar handelingen op individuele maat

Resultaat

 • Je hebt inzicht in de componenten om succesvol te zorgen voor de eigen veiligheid
 • Je begrijpt de invloed van je persoonlijke veiligheid op en rond de werkvloer
 • Je begrijpt het verband tussen je handelingen en je veiligheid.
 • Je kan tips en technieken om beter om te gaan met je veiligheid toepassen bij iedere handeling
 • Je bent je bewust van de invloed van je eigen functioneren op je veiligheid en welbevind

Groep

Minimum: 6 deelnemers

Maximum: 12 deelnemers

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

€ 625 / 4u / groepsopleiding / incompany

€ 100 / 4u / deelnemer / open aanbod 

Prijs inbegrepen: BTW, verplaatsing en didactisch materiaal

Subsidiëring  Opleidingsfonds – en Vorm DC (erkenningsnr: E 760 – ° 22 november 2013)

Praktische info

Geschikt voor huishoudhulpen werkzaam
in de dienstencheque sector.