Welcome back

Onthaal na langdurige afwezigheid.

Als we getroffen worden door kanker of een andere ziekte die ons niet in staat stelt om snel terug aan het werk te gaan, weten de collega’s op de werkvloer vaak niet hoe ze het best kunnen reageren en handelen, dit zowel tijdens als na de ziekteperiode. Voor de zieke collega is het vaak een donderslag bij klaarlichte hemel, het ene moment ben je een actieve medewerkere en het volgende moment ben je een patiënt met een wel of niet levensbedreigende ziekte. Het is en blijft een uitdaging om hierop een antwoord te vinden. Tijdens deze dag gaan we dieper in op wat en hoe we beter wel of niet doen, eigen angsten, bezorgdheden, een aantal voorkomende ziekten. Ook de voorbereidingen die we kunnen doen om onze collega op een individuele en respectvolle wijze te onthalen (niet enkel de eerste dag maar ook de periode nadien) worden aangekaart.

Inhoud

 • Het belang en betekenis van werk (binnen een ziekteproces)
 • Wanneer is iemand klaar om weer te gaan werken
 • Re-integratie voorbereiden
 • Knelpunten, krachtbronnen, voorwaarden herstelbevordend werk
 • Opvolgen, ondersteunen, bestendigen en loslaten

Methodiek

 • Casussen van het eigen team worden besproken
 • Leergesprekken
 • PPT en filmfragmenten
 • Rollenspelen en communicatieoefeningen
 • Ervaringsdeskundigen geven inbreng

Resultaat

 • Je begrijpt het belang van werk voor de afwezige collega
 • Je hebt kennis van de impact van de geziene ziektes
 • Je kan een gericht gesprek voeren met een collega tijdens en na ziekte
 • Je kan de collega’s op de werkvloer voorbereiden op de terugkomst van een langdurig afwezige collega
 • Je kan krachtbronnen aanspreken die helpen om de collega te ontvangen

Groep

Minimum: 6 deelnemers

Maximum: 12 deelnemers

Teamverantwoordelijken
en leidinggevenden.

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Prijs op aanvraag

Mogelijkheid gebruik KMOP DV.O.218645

Praktische info

Geschikt voor teamverantwoordelijken en leidinggevenden in Woonzorgsector.

Duur: 2 dagdelen van 3,5 uur