Wie hoort bij ons?

Recrutering en selectie.

Elk woonzorgcentrum is op zoek naar de ideale medewerker. We weten dat werken met een geëngageerd medewerker tevredenheid creëert op verschillende niveaus binnen de organisatie. Het vinden van deze exclusieve medewerker is een grote uitdaging. Vaak moeten we op zeer korte tijd iemand kunnen inschatten en erop vertrouwen dat de eigen inschatting correct is. Sollicitatiegesprekken afnemen is een specialisatie op zich, het gaat erom de juiste vragen te kunnen stellen en het eigen buikgevoel durven te volgen.

Inhoud

 • Een sollicitatiegesprek
 • Gevraagde competenties
 • Screenen van CV’s
 • STARR methodiek
 • Interview, structuren en buik-vertrouwen

Methodiek

 • Via een leergesprek wordt de specificiteit van een selectiegesprek met een medewerker in de WZC geanalyseerd
 • Met zelf meegebrachte vacatures worden de gevraagde competenties in kaart gebracht
 • Aan de hand van casusbespreking wordt geoefend met het screenen van een cv op een snelle wijze
 • Met filmfragmenten wordt de STARR methode aangeleerd
 • De structuur van een interview wordt in plenum opgemaakt, afgetoetst en ingeoefend met rollenspelen

 

Resultaat

 • Je kan op een effectieve wijze selectiegesprekken voeren
 • Je kent specifieke vraagstellingen en je weet wat mag en niet mag
 • Je hebt kennis van andere methodieken dan de klassieke vraagstellingen
 • Je hebt inzicht in jouw rol als objectieve interviewer
 • Je kan jouw keuze van jouw kandidaat motiveren

Groep

Minimum: 6 deelnemers

Maximum: 12 deelnemers

Teamverantwoordelijken
en leidinggevenden.

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Prijs op aanvraag

Mogelijkheid gebruik KMOP DV.O.218645

Praktische info

Geschikt voor teamverantwoordelijken en leidinggevenden in Woonzorgsector.

Duur: 2 dagdelen van 3,5 uur