Sociale wetgeving: regels rond beëindigen vna een contract

Online les

Wil je de wetgeving rond ontslag nemen en geven goed onder de knie hebben? Wil je vragen van je huishoudhulpen kunnen beantwoorden over deze materie? Dan is deze online klas zeker iets voor jou.

Inhoud

 • De algemene regelgeving rond einde van de tewerkstelling

 • Alle mogelijke opties om een contract te beëindigen zowel als werkgever als wanneer de werknemer het initiatief neemt of door (medische) overmacht

 • Berekening opzegtermijnen PC 322.01

 • De rechten en plichten tijdens de opzeg en na contract (tegen opzeg, outplacement, sollicitatieverlof, etc.)

 • Motieven voor ontslagbescherming

Methodiek

 • Een online-klas is een opleiding in groep die je volgt vanaf je computer, met een individuele inleiding en slotstuk voor-en nadien

 • Theoretische kennisdeling wisselen we af met praktijkvoorbeelden en oefeningen

 • Je ontvangt na de online-klas oefeningen en casestudies die op eigen tempo kan oplossen aan de hand van verworven kennis

 • Je krijgt ook oefening op online opzoekingen

 • In het natraject ontvang je een oefening waarvan binnen de week een schriftelijke feedback ontvangt

Resultaat

 • Je kan een inschatting maken van de juridische gevolgen van alle types van ontslag

 • Je kan vragen gekoppeld aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst en vragen die rijzen tijdens de opzegperiode correct beantwoorden

 • Je weet waar je antwoorden kan vinden op vragen rond beëindiging van een contract

 • Je kan zelfzeker de juridische administratie afhandelen

 • Je kan jouw werk met een hogere professionaliteit verrichten

Duurtijd

1 dagdeel ( 1 * 3 u )

Locatie

Online zoom

Prijs

Gratis via subsidiëring Cevora voor medewerkers PC 200

Of rechtstreeks te boeken bij TalentIndex

850€ / online klas

Kan gebruik gemaakt worden van

KMOP DV.O.218645

Praktische info

Geschikt voor consulenten in de dienstencheques.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12