Sociale wetgeving

Hoe voldoe ik aan de wettelijke bepalingen bij aanwerving en definitieve verbreking?

Ben je op zoek naar direct toepasbaar advies dat je kan gebruiken om je medewerkers deskundig in te lichten? Wil je een volwaardig (eerstelijns) referentiepersoon worden binnen je organisatie? Lees dan verder! Nieuwe werknemers wettelijk correct laten opstarten, met de juiste formaliteiten en aan de juiste condities. Medewerkers correct informeren over hun rechten en plichten en tegelijk je eigen rechten en plichten als werkgever kennen of kunnen opzoeken. Een goede inschatting kunnen maken van de juridische gevolgen bij de verschillende types van ontslag. Als organisatie dien je de sociale wetgeving na te leven van start tot einde van de arbeidsovereenkomst. Het is daarom cruciaal om als HR/payroll medewerkers goed op de hoogte te zijn van de wettelijke bepalingen.

Subsidies CEVORA
Deze opleiding is gratis voor PC200 medewerkers met subsidiëring door Cevora.

Inhoud

 • Belangrijkste administratieve
  verplichtingen bij aanwerving
 • Verschillende soorten arbeidsovereenkomsten
 • Verschillende soorten definitieve
  verbrekingen, hun juridische gevolgen en de verplichte formaliteiten.
 • Belangrijkste en meest recente updates over de sociale wetgeving
  (oa wettelijke verplichtingen bij
  aanwerving ..)

Methodiek

 • Opleiding in groep vanaf je computer, met een individuele inleiding en slotstuk voor en nadien
 • Theoretische kennisdeling wisselen we af met praktijkvoorbeelden
 • Je ontvangt na de online-klas
  oefeningen en casestudies die je op eigen tempo kan oplossen aan
  de hand van verworven kennis.
  Binnen de week ontvang je schriftelijke feedback
 • Oefenen op online opzoekingen

Resultaat

 • Na deze opleiding ken je spelregels voor de tewerkstelling van je werknemers van start tot einde.
 • Je kan de correcte informatie omtrent aanwerving overbrengen naar jouw medewerker.
 • Je kan de juridische formaliteiten voor een nieuwe aanwerving correct afhandelen
 • Je weet waar je antwoorden kan
  vinden op vragen rond nieuwe
  aanwervingen.
 • Je kan zelfzeker de juridische administratie afhandelen.

Duurtijd

1 dagdeel ( 1* 3 u)

Locatie

Online zoom

Prijs

Gratis met subsidies Cevora
voor medewerkers PC 200.
Prijs op aanvraag.

Praktische info

Geschikt voor:

 • Je bent bedrijfsleider in PC 200 en gaat je eerste medewerker aanwerven.
 • Je bent een startende HR medewerker.
 • Je werkt als all-round HR medewerker en wil zeker zijn dat je alle wettelijke verplichtingen goed toepast.
  Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12